Digital bokföring – Allt du behöver veta

Stenkoll på online bokföring

I vår guide får du svar på de vanligaste frågorna.

Fördelar för företag

Få insikter i varför du ska digitalisera din bokföring idag!

Så förbereder du dig

Få konkreta tips på hur du förbereder verksamheten.

”Online bokföring är en mycket kostnadseffektiv lösning för att hantera ett företags ekonomi.”

1. Alla finansiella uppgifter på ett ställe

Sparade uppgifter är tillgängliga för alla samtidigt. Finansiella rapporter hålls organiserade och är lätta att hitta, vilket resulterar i att mindre tid läggs på att söka efter och dela dem.

2. Samarbetet

Du kan fördjupa samarbetet med din redovisningsbyrå genom att använda samma programvara. På så sätt får ni tillgång till samma information och du behöver inte lämna in pappersfakturor och kvitton. Gemensam användning av programvaran gör det möjligt för redovisningsbyrån att förbättra de tjänster de erbjuder.

3. Frihet

Du kan utföra rutinmässiga uppgifter var och när som helst, utan att behöva vänta tills du är på kontoret.

4. Spara tid

Digital bokföring minskar på antalet överlappande arbetsuppgifter. Finansiella uppgifter sparas i systemet endast en gång utan ytterligare behov av kontroll, kopiering eller överföring. Detta innebär att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

5. Kontinuerlig utveckling

Programvaran utvecklas kontinuerligt för att uppfylla gällande lagstiftning, tjänstemännens specifikationer och den övergripande digitaliseringen inom branschen.

6. Kostnadseffektivt

Digital bokföring är en mycket kostnadseffektiv lösning för att hantera ett företags ekonomi. Varken dyra programinstallationer eller servrar behövs, vilket gör det enkelt att börja använda systemet. Faktureringen baseras på månatligt användande.

7. Tjänstesäkerhet

Accountor Finago administrerar programvaran och säkerhetskopierar alla uppgifter samt sparar och arkiverar dem, vilket sparar mycket tid och undviker problem. Programvaran uppdateras också regelbundet och uppdateringarna kräver inget arbete från användarna.

8. Förbättrar verksamheten

Övervakningen av kunder och leverantörer blir snabbare. Behovet att hämta faktureringsuppgifter från kund- och leverantörsreskontra försvinner helt. Alla uppgifter finns tillgängliga vart du än är.

9. Integrationsmöjligheter

Tack vare mångsidiga gränssnitt kan du kombinera olika molntjänster och därmed frigöra stora mängder tid. Programmen gör arbetet snabbare och flödet blir bättre. Exempelvis finns integration med program inom lön och projekthantering. Det finns med andra ord flera anledningar till att sköta din redovisning digitalt. Automatisera dina processer och ägna dig åt din kärnverksamhet. Accountor Finago erbjuder den webbaserade mjukvaran Procountor som är ditt första steg mot en snabbfotad verksamhet med en smidig redovisningsprocess.

Ladda ned guiden via formuläret nedan

Användningen och lagringen av dina personuppgifter finns beskrivet i Accountor Finagos Dataskyddsbeskrivning.