Hoppa till innehåll

Verified AML

En effektiv lösning med systemstöd för KYC, riskbedömningar och kontroller samt processtöd för efterlevnad av Penningtvättslagen.

  Beskrivning

  Verified AML är en portal med det stöd du behöver för att uppfylla kraven i Penningtvättslagen (AML/PTL). Enkelt, effektivt och tryggt.

  Portalen guidar dig och hjälper dig att slutföra alla processer enligt kraven i lagen. Du slipper osäkerhet om att alla aktiviteter är utförda enligt regelverket och du slipper bekymra dig om sanktionsavgifter.

  Alla nödvändiga processer kan genomföras med stöd av tjänsten. Grundinformation hämtas automatiskt och kontroller genomförs av företaget och dess medarbetare mot de register som behövs. Ytterligare information som krävs hämtas in med hjälp av formulär. Du får även stöd att göra en riskbedömning och riskklassificering av din kund.

  Hanteringen av AML informationen är effektiv eftersom den är centraliserad i portalen. Rensning av information är säkerställd även efter att kundförhållandet upphör.

  Egenskaper

  Söker information när du skapar en kund

  När du skapar en ny kund sker först sökning direkt mot PEP- och sanktionslistor i EU och information om kund och organisation samlas in.

   

  Digitala formulär

  Digitala formulär förifylls med information och kompletteras med frågor om kundens verksamhet som sedan kan redigeras och bekräftas av kunden samt signeras digitalt.

  Kontroll av verkliga huvudmän

  Kontroll utförs mot PEP- och sanktionslistor och id-kontroll sker digitalt.

  Kontinuerlig övervakning

  Tjänsten möjliggör löpande övervakning mot förändringar i PEP- och sanktionslistor.

  Support och information

  Stöd för att göra riskbedömningar och riskklassificeringar.

  Slutlig rapport

  En slutlig rapport skapas för kunden där alla steg i processen är dokumenterade och spårbara inför en eventuell tillsyn.

   

  Prissättning

  Priset består av tre komponenter:

  1. Startavgift – utifrån vald uppsättning.
  2. Fast licensavgift – utifrån antal kunder och tilläggstjänster.
  3. Användningsavgifter – eventuella löpande transaktioner för t.ex. digital signering och ID-kontroll

  Pris lämnas av Verified vid förfrågan.

  Läs mer här om prissättning eller boka en demo.

  Verified AML

  Bransch:

  Redovisning


  Kategori:

  AML, CRM, KYC


  Leverantör:

  Verified Global


  Mer information:
  Pris:

  Läs mer om pris under avsnittet prissättning längre ner på sidan.

  Lämna en kontaktförfrågan

  Jag önskar bli kontaktad via:*