29.09.2020

Webbinarinspelningar: Månadsuppdatering: September 2020

Vi går igenom nyheter inom redovisning och beskattning från Skatteverket, Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och BAS-kontogruppen. Vi följer också upp höstens fortsatta Corona-åtgärder.

Ladda ner inspelning