Hoppa till innehåll

Procountor Inkasso - Automatisk påminnelsehantering och inkassotjänst direkt i Procountor

Påminnelser och inkasso integrerat i Procountor Financials. Bokföring och reskontra uppdateras automatiskt.

  Beskrivning

  Kundreskontra och inkasso är en viktig del av varje företags ekonomi hantering. Det är inte alla kunder som betalar fakturan i tid, då är det möjligt att få betalt för den förfallna fordran med hjälp av påminnelsehantering och inkassoåtgärder. En inkassobyrå används ofta i påminnelse- och inkassoförfaranden, vars kompetens och resurser gör att fordringarna kan återföras effektivt och på ett kundvänligt sätt.

  Genom att agera klokt hålls mängden kreditförluster under kontroll och det är lättare att förutse företagets kassaflöde. Procountor Inkasso är en påminnelse- och inkassotjänst med automatisk betalningsövervakning integrerad i Procountor Financials. Tjänsten har implementerats i samarbete med vår partner Kravia AB.

  • Enkel att implementera
  • Automatisk betalningsövervakning, redovisning och reskontra
  • Du kan också föra över fakturor till Procountor Inkasso manuellt om du vill
  • Ingen månads- eller öppningsavgift. Kravia står för porto.
  • Flexibla processer och automatiseringsinställningar

  Egenskaper

  En sakkunnig inkassobyrå tar hand om fordringarna

  Bibehåll goda kundrelationer trots tillfälliga betalningssvårigheter

  Enklare att förutse kassaflödet

  Kreditförlusterna hålls under kontroll

  Procountor + Inkasso

  Så här kommer du igång med Procountor Inkasso

  1. Logga in på Procountor: Inkassotjänsten är integrerad i Procountor och första steget är att  logga in i Procountor.
  2. Välj sedan Procountor Inkasso som inkassopartner under Administration och företagsinställningar. I onlinemanualen kan du läsa mer om hur du enkelt aktiverar tjänsten steg för steg.
  3. Skriv under avtalet elektroniskt och börja använda tjänsten direkt. Du kan överföra fakturormanuellt eller helt automatiskt.

  Så här fungerar Procountor Inkasso

  1. Aktivera inkasso enligt instruktionerna ovan.
  2. Överför den förfallna fakturan till Procountor Inkasso automatiskt eller manuellt.
  3. Följ status för dina fordringar och inkassoförloppet i Kravias kundportal.
  4. Betalda fordringar regleras automatiskt dagligen.

   

  Prissättning

  Övergripande moment

  1. Frivillig inkasso

  Frivillig inkasso inkluderar:
  Betalningspåminnelser
  Betalningsfordringar
  Kompletterande åtgärder mot till frivillig inkasso

  Kostnader:

  • Kravia kommer att debitera och behålla de inkassokostnader som gäldenären betalat och dröjsmålsräntan beräknad på det öppna kapitalet som en inkassoavgift som betalas av kunden.
  • Ingen årsavgift, öppningsavgift eller förfarandeavgifter
  • Beställaren står för den del av momsen som beräknas för inkassokostnaderna.

  2. Rättslig indrivning

  Kostnader för att påbörja rättslig indrivning:

  • Kravia står för ansökningsavgifterna, dessa skall i sin tur försöka fås ut av gäldenären.

  3. Efterindrivning

  Provision för efterindrivning är 25 % av kapitalet.

  Mer detaljerad information hittar du här.

  Integration

  Integration innebär att programvaran kan integreras med Procountor för överföring av data. Lösningar med integration har implementerats med ett modernt API-gränssnitt som möjliggör realtidskommunikation mellan programvaror.

  Procountor Inkasso - Automatisk påminnelsehantering och inkassotjänst direkt i Procountor

  Kategori:

  Fakturering, Finansiella tjänster


  Leverantör:

  Procountor


  Pris:

  Läs mer om pris under avsnittet prissättning längre ner på sidan.