Home » Procountor Inkasso

Automatiserad påminnelse och inkassotjänst direkt i Procountor

Med indrivningstjänsten Procountor Inkasso tar du hem förfallna fordringar effektivt och enkelt. Med automatisk betalningskontroll säkerställer du att åtgärder vidtas för att betala in förfallna fordringar i tid, och du glömmer inte bort att påminna om förfallna fakturor.

 • Inga månads- eller öppningsavgifter
 • Automatisk betalningskontroll och bokföring
 • Ta kontroll över kreditförlusterna

Vad är påminnelse och inkassotjänster?

Hantering och indrivning av kundfordringar är en viktig del av varje företags ekonomihantering.

Alla kunder betalar inte fakturan i tid, och då kan förfallna fordringar tas hem genom påminnelse- och indrivningsåtgärder. För påminnelse- och indrivningsåtgärder används ofta en inkassobyrå, vars yrkesskicklighet och resurser gör att fordringarna kan tas hem effektivt och kundvänligt.

På så sätt hålls kreditförlusterna nere och företagets kassaflöde blir lättare att förutse.

En kompetent inkassobyrå tar hem fordringarna

Kundrelationen består trots tillfälliga betalningssvårigheter

Enklare att förutse kassaflödet

Kreditförlusterna hålls under kontroll

Procountor Inkasso – automatisk påminnelse- och inkassotjänst direkt i Procountor

Betalningsvakten är en påminnelse- och inkassotjänst med automatisk betalningskontroll som är integrerad i Procountor Financials. Tjänsten har utarbetats i samarbete med vår partner Kravia AB.

 • Lätt att implementera
 • Automatisk betalningskontroll, bokföring och reskontraexport
 • Om du vill kan du även flytta fakturor till Procountor Inkasso manuellt
 • Ingen månads- eller öppningsavgift. Kravia står för portokostnader.
 • Flexibelt konfigurerbara processer och automatiseringsinställningar

Så här fungerar det

Aktivera i Procountor och teckna avtal

Överför förfallna fakturor till Procountor Inkassso automatiskt eller manuellt

Följ status på dina fordringar och inkassoförloppet i Kravias kundportal

Hemtagna fordringar bokförs automatiskt varje dag

Automatisk betalningskontroll

Skräddarsy funktioner och automatisering för att passa just dig

 • I automatiseringsinställningarna anger du hur snabbt du vill bli påmind om obetalda fakturor efter förfallodagen och hur stort fakturabeloppet minst ska vara för att det ska omfattas av automatiseringen.
 • Välj kunder som skall omfattas av automatiseringen.
 • Ange vilka åtgärder som kräver ditt godkännande. Du kan välja att ditt godkännande krävs för alla fordringar innan de förs över till indrivning eller rättslig indrivning. Detta innebär att dina fordringar inte kommer längre i processen än så innan du godkänner dem.
 • Om du vill kan du även använda tjänsten manuellt, utan automatisering. Då kan du överföra valda fakturor till tjänsten när du själv vill
Procountor Taloushallinto - Ostoraportti

Priser

De viktigaste elementen i prissättningen för Betalningsvakten beskrivs steg för steg nedan.

1. Frivillig inkasso

Frivillig indrivning omfattar:

 • Betalningspåminnelser
 • Betalningsfordringar
 • Andra åtgärder för frivillig betalning

Kostnader:

 • Kravia debiterar och behåller gäldenärens indrivningskostnader och dröjsmålsränta på utestående kapital som indrivningsarvode som betalas av uppdragsgivaren.
 • Ingen årsavgift, öppningsavgift eller åtgärdsdebitering
 • Uppdragsgivaren står för den momsandel som beräknas på inkassokostnaderna.

2. Juridisk indrivning

Kostnader för att inleda rättslig indrivning:

 • Uppdragsgivaren står för ansökningsavgifterna, dessa skall i sin tur försökas fås ut av gäldenären.

3. Efterindrivning

Kostnader för efterindrivning:

 • Provision för efterindrivning är 25 % av kapitalet

Mer detaljerad information om villkor och priser hittar du här.

Börja använda automatisk betalningskontroll – så aktiverar du Procountor Inkasso

Med Betalningsvaktens automatiska betalningskontroll automatiserar du påminnelser om obetalda fakturor. Med påminnelser i rätt tid säkerställer du att fordringarna tas hem så snabbt som möjligt.

1. Logga in i Procountor

Procountor Inkasso är integrerad i Procountor och användningen inleds genom inloggning i programvaran.

2. Välj Betalningsvakt som inkassopartner

Du hittar Procountor Inkasso i menyn för inkassopartner och kan ange den information som behövs. Mer information hittar du i vår användarhandbok.

3. Signera avtalet elektroniskt och sätt i gång

Du kan överföra fakturor till tjänsten automatiskt eller manuellt.

Tjänsten har tagits fram tillsammans med vår partner Kravia AB

FAQ – vanliga frågor och svar

 • Vad är Procountor Inkasso?

  Procountor Inkasso är en påminnelse- och inkassotjänst som finns i bokföringssprogrammet Procountor. Procountor Inkasso är en sakkunnig inkassobyrå som effektivt och enkelt återbetalar öppna fordringar så att kundrelationen bevaras trots tillfälliga betalningssvårigheter. På så sätt hålls kreditförlusterna nere och företagets kassaflöde blir lättare att förutse. Dessutom frigörs tid för företagets kärnverksamhet.

 • Vad händer om betalningspåminnelsen som skickas via Procountor Inkasso inte betalas?

  Om gäldenären inte betalar betalningspåminnelsen skickas nästa betalningskrav för fordran. De indrivningskostnader som gäldenären ådrar sig per åtgärd och uppgå till ett belopp som högst överensstämmer med den vid gällande indrivningslag.

 • Kostar integrationen mellan Procountor Inkasso och Procountor något?

  Integrationen mellan Procountor och Procountor Inkasso är kostnadsfri.

 • Om jag börjar använda Procountor Inkasso, vem skickar betalningspåminnelserna?

  Procountor Inkasso är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner Kravia AB . Kravia skickar Betalningspåminnelser till gäldenärerna. I Procountor Inkasso kan du välja att använda automatisk betalningskontroll, vilket innebär att obetalda fakturor automatiskt överförs till Betalningsvakten enligt de villkor du har angett.

 • Påminnelse- och Inkassotjänst via bokföringen – Hur påverkar Procuntor Inkasso företagets bokföring?

  Kravia bokför de betalningar som kommit in för uppdragen som referenser, varvid betalningarna automatiskt hänförs till fakturan i Procountors reskontra med hjälp av referensen.

 • Hur övervakar jag statusen för fordringarna som överförts till Procountor Inkasso?

  De fordringar som överförts till Betalningsvakten kan du för närvarande följa i Kravias kundportal. Vi kommer senare att utveckla funktioner som gör att du kan följa status på fordringar och åtgärder som har vidtagits för dem även direkt i Procountor.

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna!

Lämna en kontaktförfrågan