Home » Amazon driver digitalisering – så påverkar det svenska företag

Amazon driver digitalisering – så påverkar det svenska företag

Amazon har drivit digitalisering världen över. Nu lanserar de sin e-handelsplattform i Sverige. Det kommer att sänka priserna – men skapar också nya möjligheter.

Amerikanska Amazon har blivit en symbol för e-handel världen över. Nu lanserar de sin plattform i Sverige.
– Det kommer att sänka priserna generellt i Sverige. Alla kommer att påverkas, utom dagligvaror och receptbelagd medicin, säger Arne Andersson, mångårig e-handelsspecialist på Postnord.
Intåget i Sverige kommer också att driva på en ökning av digitaliseringen här, tror Arne Andersson.
– Amazon är väldigt duktiga på kundupplevelse och driver på hela utvecklingen. Ingen slår Amazon på fingrarna när det gäller processer och logistik.

Miljoner kinesiska handlare

Amazons e-handelsverksamhet består av två delar. Dels har de en egen butik, dels en marknadsplats där tre miljoner företag säljer sina produkter, många av dem från Kina.

I länder som Tyskland och Storbritannien har Amazon en dominerande ställning på marknaden med en marknadsandel på 30-40 procent av e-handeln. En sådan effekt är inte trolig i Sverige, eftersom Amazon kommer in 20 år senare här och vi redan har en väl utvecklad e-handelsmarknad. Men Arne Andersson tror att Amazon kommer att utveckla e-handeln ytterligare.

– Precis som vi har handlat mer på nätet under covid 19-krisen kommer Amazons intåg att göra att vi gör mot en mer välutvecklad och friktionsfri handel.

På vilket sätt?

– Amazon är exempelvis starka på leveranser. Det kommer att ställa krav på svenska handlare att öka sin precision och tillgänglighet. Att skriva att leveransen sker om 2-6 dagar kommer inte att hålla längre. Ledtiderna förkortas.

Fokusera på lönsamheten

Prispress och högre krav inom e-handeln – hur ska företag rusta sig för detta?

Arne Anderssons råd till e-handlare är att se över lönsamheten.

– Tidigare har man bara tittat på tillväxt, tillväxt, tillväxt. Lönsamheten har glömts bort till förmån för att hela tiden rekrytera nya kunder.

Nu är det dags att använda den data man har om sina kunder och jobba med kundinsikt, menar han.

– Du kan aldrig slå Amazon. Istället måste du hitta din egen väg. Och då är relevans nyckelordet, inte bara i produkten utan också i leveransupplevelsen. Vad föredrar kunderna? Vad köper de? Jobba på att få mer lojala återköpskunder istället för att jaga nytt, för nya kunder kostar väldigt mycket.

Ny möjlighet för små och medelstora företag

Men Amazon är inte bara ett hot utan också en möjlighet för företag att starta e-handel utan att investera i en egen e-butik. Arne Andersson spår att Amazon har 4 procents marknadsandel om två-tre år, vilket innebär ungefär 6 miljarder kronor i omsättning.

– Men de 4 procenten kommer också att bestå av små och medelstora svenska företag som säljer via plattformen, påpekar han.

I de länder där Amazon redan är etablerade kommer omkring 40 procent av säljarna på Amazon från Kina, resten är inhemska. Följer utvecklingen samma spår här kommer majoriteten av försäljningen att omsättas av små och medelstora svenska företag.

– Det finns redan en hel del svenska företag som bara säljer via Amazon och lever gott på det, berättar Arne Andersson.

För den som väljer att prova på försäljning via Amazon är det viktigt att lära sig hur marknadsplatsen fungerar. Exempelvis är det viktigt med betygsättning och recensioner från kunder för att sälja. Och du behöver betala för att synas i sök, precis som på Google.

– För att lyckas med Amazon krävs att du ser det som en viktig kanal och lägger resurser på det, säger Arne Andersson.