Två kvinnor och en man som samlats framför datorer och ler åt varandra.
Home » Produkterna » Traditionell bokföring

Traditionell bokföring – ett bokföringsprogram för intern användning för redovisningsbyrån och medelstora företag

Procountor erbjuder lösningar för traditionell bokföring med moderna verktyg. Traditionell bokföring lämpar sig för redovisningsbyråer som inte behöver ett gemensamt program med sina kunder.

Procountor Ledger – ett program för traditionell bokföring

När det inte är nödvändigt att använda ett gemensamt bokföringsprogram med kunderna finns alternativet Procountor Ledger. Procountor Ledger är en modern, enkel och kostnadseffektiv lösning för traditionell bokföring och för redovisningsbyråns interna bruk. Programmet är utvecklat särskilt för redovisningsbyråer och fungerar som en molntjänst. Man behöver inte tänka på att installera program, köpa eller hyra servrar, installera uppdateringar, underhålla programmen eller ta säkerhetskopior – programmet är klart för användning med vilken webbläsare som helst.

Procountor Ledger innehåller alla nödvändiga funktioner för bokföring, löneberäkning, resefakturor, rapportering och myndighetsanmälningar. Bankförbindelsen i programmet effektiviserar bokföringen med hjälp av kontoutdraget och den automatiska konteringen av referenserna. Bilder på verifikat kan skannas som bilaga till kontoutdrag eller memorialverifikat och arkiveras elektroniskt.

Kundföretaget får tillgång till ekonomiuppgifterna i Procountor Ledger med hjälp av ett rapporteringsanvändarnamn. Med hjälp av det kostnadsfria rapporteringsanvändarnamnet kan användaren se olika ekonomiska uppgifter och rapporter men det är inte möjligt att göra några ändringar i bokföringen.

I uppstarten av Procountor Ledger väljer man vilken produktversion man önskar, då de olika produktversionerna innehåller olika omfattande funktioner. Produktversionen kan alltid bytas framåt och det är också möjligt att lägga till mer omfattande funktioner mot en extra kostnad.