Home » Carbonlink

Hållbarhetsrapportering – koldioxidavtryck

Från CarbonLink får du en månatlig koldioxidavtrycksrapport automatiskt i Procountor. Ditt företags koldioxidavtryck beräknas med hjälp av information från företagets rese-, utläggs- och inköpsfakturor.

  • Automatiserad
  • Lätt att använda
  • Snabba resultat
Fakturering för småföretagare

Varför beräkna företags koldioxidavtryck?

  • Företag med över 250 anställda behöver känna till sina underleverantörers koldioxidavtryck enligt det nya direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD, 2024)
  • Att kunna visa upp sitt hållbarhetsarbete är många gånger en viktig del av ett företags möjligheter till finansiering genom lån och investerare
  • Hållbarhetsarbete har blivit allt mer betydelsfullt för ett företags varumärke och möjlighet att attrahera nya medarbetare

Carbonlink ger oss pålitlig information om att vår redovisningsbyrås ansvar är handlingar och inte bara ord.

Satu Saarimaa

Därför ska du använda Carbonlinks automatiserade beräkning av koldioxidavtryck

  • Enkelt att använda – enkel onboarding med intergration till Procountor
  • Automatiserad beräkning – inga mer excelblad, beräkning av koldioxidavtrycket görs baserat på den finansiella information i Procountor och täcker in
  • Snabb och kontinuerlig rapportering – analysera enkelt och fatta faktabaserade beslut utifrån satta mål för hållbarhetsarbetet
  • Utvecklat av miljövetare vid Helsingfors universitet

Kontakta oss för mer information