Tre personer, två kvinnor och en man har samlats kring två laptops. Den ena kvinnan och mannen tittar på varandra och den tredje kvinnan tittar på laptopen.
Home » Om oss » Samarbetspartner

Samarbetspartner

Accountor Finago har ett nära samarbete med andra företag bl.a. när det gäller leverans av tjänster och programintegration. Här finner du information om lösningar och integrationsmöjligheter för Accountor Finagos program.

Söker du information om en samarbetspartner till Accountor Finago?

Tack vare mångsidiga gränssnitt är Accountor Finagos produkter uppbyggda för integrering av olika program. Information om befintliga kommersiella integrationer och samarbetspartner finns i Förteckning över samarbetspartners. Utöver de program som presenteras på webbplatsen har våra kunder och programvaruföretag även byggt upp kundspecifika integrationer för olika användningsändamål med hjälp av våra gränssnitt.

I Accountor Finagos program är det möjligt att enkelt integrera vanligt förekommande kommersiella program, liksom kundspecifika externa program via gränssnitt med olika standardformat. Beskrivningar och anvisningar som behövs för integrationen finns beroende på produkt i kundportalen eller i vår digitala handbok. Vid behov får du kundsupport via vår kundtjänst eller integrationsavdelning.

Vill du bli vår programpartner?

Representerar du ett programvaruföretag och har redan genomfört en integration av något av våra program som vi allmänt erbjuder våra kunder? Läs då mer om partnerprogrammet Accountor Finago Network som vi erbjuder våra programpartner.