Home » Bokföringsprogram » Internationalisering

Internationalisering via ett molnbaserat bokföringssystem

Procountor stöder företag i deras internationalisering. Det molnbaserade bokföringsprogrammet Procountor finns tillgängligt i flera nordiska länder och vi har ett antal internationella partnerbyråer att välja mellan.

Ett molnbaserat bokföringsprogram för Sverige och Finland

Accountor Finago stöder företag i deras internationalisering genom att erbjuda Procountor – ett molnbaserat bokföringsprogram till både redovisningsbyråer samt företag i Sverige och Finland.

Alla användare kommer åt de olika ländernas miljöer med ett inlogg och programmet kräver inte identifiering genom landbaserade internetbankskoder.  Moderbolaget kan hålla koll på ekonomihanteringen i dotterbolaget i realtid, vilket minimerar överlappande arbetsuppgifter. Att kunna använda sig av ett enda molnbaserat bokföringsprogram; ett användargränssnitt, samt alltid ha tillgång till samma information, funktioner och rapporter, är en fördel för hela företaget.

Att koncentrera ekonomihanteringen till ett molnbaserat system har tydliga fördelar

  • Ett användar-ID för alla länder.
  • Moderbolaget får tillgång till dotterbolagets bokföring i realtid.
  • Samma smidiga och bekanta användargränssnitt.
  • Likadana funktioner – oavsett att systemen är anpassade för att möta de landspecifika bokföringsstandarderna.
  • Lokala digitala kanaler (utskrivning och skanning) enkelt genom Procountor.

Prissättningen av Procountor

Kostnaden för Procountor baserar sig på företagets behov och storlek. Kostnaderna följer alltid den egentliga användningen av programmet, dvs. hur många fakturor och antalet andra verifkat som skapats.

Se prissättningen för Procountor i Sverige och Finland.

Letar du efter en internationell redovisningsbyrå?

Ta en titt på Procountors partnerbyråer som erbjuder sina tjänster för företag med verksamhet inom de nordiska länderna.

Kontakta oss för mer information!

Anna Elverheim

Commercial Product Manager

+46 761 26 81 20
anna.elverheim@apixmessaging.com

Benita Helistö

Head of International Marketing

+46 72 013 51 22
benita.helisto@finago.com