Två män som står bredvid varandra. Den ena mannen håller i en telefon där han visar den andra mannen något på skärmen.
Home » Bokföringsprogram för redovisningsbyråer » Digitalisera din redovisningsbyrå

Gör ditt arbete mer effektivt och hjälp dina kunder elektroniskt med programvaran Procountor

Redovisarens tid är begränsad. Det ska vara möjligt att hjälpa kunderna smidigt och med hög kvalitet utan onödiga manuella arbetsmoment. Ekonomistyrningsprogram ska underlätta vardagen och stödja redovisningsbyråns tillväxt. Det är vad Procountors programvara gör.

Anslut dig till mer än 1300 redovisningsbyråer som litar på Procountor

100 % digital redovisningsbyrå

Den ekonomistyrningsprogram som används av redovisningsbyrån och kunderna förbättrar samarbetet och underlättar arbetsfördelningen.

Informationsflödet går snabbare och redovisningsbyrån kan erbjuda sin kund en ännu bättre service.

Papperslöst samarbete och flexibel arbetsfördelning

Bokföringskontorets uppdragsgivare kan själv behandla försäljnings- och inköpsfakturor och andra verifikationer, vilket underlättar redovisarens arbetsbörda. Uppgifterna överförs enkelt till redovisningbyrån.

Mervärde för kunden och lönsamhet för redovisningsbyrån

Kunden och redovisningsbyrån kan båda fokusera på sin egen kärnkompetens – kunden på sin verksamhet och redovisningsbyrån på att producera högkvalitativa ekonomitjänster.

Revisionsbyråns roll som ekonomichef

Revisorn kan omedelbart tolka och analysera redovisningsrapporter och annan ekonomisk uppföljningsdata tillsammans med redovisningsbyråns kund.

Procountor ger flexibilitet

Med hjälp av bokföringsprogrammet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva skicka papper fram och tillbaka varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Arbetsfördelningen är flexibel och kan anpassas från fall till fall enligt de samarbetsformer som fastställts mellan parterna

  • Bokföringsrutinerna underlättas då informationsutbytet sker digitalt och båda parterna drar nytta av det gemensamma systemet.
  • Redovisningsbyrån kan erbjuda kunden aktuell rapportinformation och konsultering utifrån denna information i frågor som gäller effektiviseringen av företagets processer, utan att det behövs långa förarbeten. Även om denna bokföringsmodell är utlagd på entreprenad kan kundföretaget följa upp bokföringen och till exempel utvecklingen av försäljningen eller kostnaderna med hjälp av egna användare i programmet.
  • För redovisningsbyrån ger Procountor möjlighet till en djupare insyn som stöd för företagsledningen. Analysen av rapporteringen, uppföljningen och de processinnovationer som uppkommer i samband med detta kan ta kundföretaget och därigenom även redovisningsbyrån till en helt ny nivå

Med partnerprogrammet kan du enkelt komma igång med Procountor

Ditt redovisningskontor får omfattande support för att implementera Procountors programvara. Vi utformar en enhet som stödjer din redovisningsbyrås verksamhetsmodell som en tjänsteleverantör för elektronisk ekonomiförvaltning.

Partnerpaketet inkluderar mjukvaruimplementering, utbildningar och tillgång till partnerprogrammet.

Fakturering för småföretagare

Prissättning och samarbetsmodell

Faktureringen av Procountor grundar sig på antalet verifikat. På det här sättet debiteras företaget i enlighet med sin affärsverksamhet. Alla verktyg som redovisningsbyrån och kunden behöver ingår i kostnaden. Egna användarnamn gör det enkelt att hantera och följa upp redovisningen och alla anställda på kundföretaget och redovisningsbyrån kan kostnadsfritt få egna användarnamn. Företaget och redovisningsbyrån kan fritt avtala om behörigheterna och arbetsfördelningen. Behörigheterna och deras omfattning kan begränsas noggrant efter person och funktion. Oftast är målet att ta fram en samarbetsmodell där man effektiviserar arbetet och drar in på onödiga arbetsuppgifter. Samtidigt som arbetet effektiviseras så minskar också risken för onödiga fel. I första hand strävar man efter att dirigera företagets fakturor till systemet via en skanningstjänst. Redovisningsbyrån granskar och kontrollerar automatiska konteringar, utför en månadsvis avstämning och skapar momsdeklarationen

Ekonomistyrningsprogram för ett modernt redovisningskontor