Två män som står bredvid varandra. Den ena mannen håller i en telefon där han visar den andra mannen något på skärmen.
Home » Bokföringsprogram för redovisningsbyråer » Digitalisera din redovisningsbyrå

Digitalisera din redovisningsbyrå

I samarbete med en kunnig redovisningsbyrå erbjuder Procountor företaget bästa möjliga slutresultat. Då företaget och redovisningsbyrån tidigare använde egna system kan de nu istället samarbeta tillsammans i ett gemensamt bokföringsprogram.

Digitalisera din redovisningsbyrå

Genom att digitalisera sin redovisningsbyrå och tillsammans med kunden använda ett molnbaserat bokföringsprogram, blir samarbetet smidigare och arbetsfördelningen enklare. Informationen går fram snabbare och redovisningsbyrån kan erbjuda sin kund bättre service. Företaget kan själva handlägga kund- och leverantörsfakturor samt andra verifikat, och uppgifterna om dessa överförs behändigt till redovisningsbyrån för redovisning. På samma sätt har kunden genast tillgång till redovisningsrapporterna och den övriga uppföljningen av ekonomin. Kunden och redovisningsbyrån kan därför fokusera på sina egna kärnverksamheter – kunden på sin affärsverksamhet och redovisningsbyrån på att erbjuda högklassiga tjänster inom bokföring.

Procountor ger flexibilitet

Med hjälp av bokföringsprogrammet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva skicka papper fram och tillbaka varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Arbetsfördelningen är flexibel och kan anpassas från fall till fall enligt de samarbetsformer som fastställts mellan parterna:

  • Bokföringsrutinerna underlättas då informationsutbytet sker digitalt och båda parterna drar nytta av det gemensamma systemet.
  • Redovisningsbyrån kan erbjuda kunden aktuell rapportinformation och konsultering utifrån denna information i frågor som gäller effektiviseringen av företagets processer, utan att det behövs långa förarbeten. Även om denna bokföringsmodell är utlagd på entreprenad kan kundföretaget följa upp bokföringen och till exempel utvecklingen av försäljningen eller kostnaderna med hjälp av egna användare i programmet.
  • För redovisningsbyrån ger Procountor möjlighet till en djupare insyn som stöd för företagsledningen. Analysen av rapporteringen, uppföljningen och de processinnovationer som uppkommer i samband med detta kan ta kundföretaget och därigenom även redovisningsbyrån till en helt ny nivå.

Prissättning och samarbetsmodell

Faktureringen av Procountor grundar sig på antalet verifikat. På det här sättet debiteras företaget i enlighet med sin affärsverksamhet. Alla verktyg som redovisningsbyrån och kunden behöver ingår i kostnaden. Egna användarnamn gör det enkelt att hantera och följa upp redovisningen och alla anställda på kundföretaget och redovisningsbyrån kan kostnadsfritt få egna användarnamn. Företaget och redovisningsbyrån kan fritt avtala om behörigheterna och arbetsfördelningen. Behörigheterna och deras omfattning kan begränsas noggrant efter person och funktion. Oftast är målet att ta fram en samarbetsmodell där man effektiviserar arbetet och drar in på onödiga arbetsuppgifter. Samtidigt som arbetet effektiviseras så minskar också risken för onödiga fel. I första hand strävar man efter att dirigera företagets fakturor till systemet via en skanningstjänst. Redovisningsbyrån granskar och kontrollerar automatiska konteringar, utför en månadsvis avstämning och skapar momsdeklarationen.