Home » Finansiera företaget – här ser du kreditutrymmet direkt

Finansiera företaget – här ser du kreditutrymmet direkt

Har ert företag behov av likvida medel? Eller vill ni bara öka tryggheten? Det finns idag både enkla och smidiga sätt att lösa likviditetsbehovet. Capcito och Mynt är två snabbfotade finansiärer som erbjuder företagslån och fakturafinansiering med hjälp av automatisering.

Idag är det många företag som har behov av likvida medel. Samtidigt är det smidigare än någonsin att få företagslån eller belåna sina fakturor – iallafall för de företag som använder ett modernt, digitalt redovisningssystem som Procountor.

– Kopplar man ihop redovisningssystemet med vår tjänst kan man direkt se företagets kreditutrymme och vilka fakturor som kan belånas, säger Baltsar Sahlin, vd på Mynt.

Capcito och Mynt bygger sin kreditprövning på automatisering: kreditbesluten baseras på aktuella data från redovisningssystemet, istället för traditionella kreditprövningar. Svaret ges på några sekunder och ingen kreditprövning registreras hos UC.

Det finns tre sätt att snabbt få tillgång till likvida medel:

1 Företagslån

För att få ett företagslån behöver bolaget ha en fungerande affär och vara kreditvärdigt. Om företaget har behov av likvida medel för att överleva en kortare period, eller för att expandera, är företagslån ett bra alternativ. 

– Vår finansiering passar ofta bra när man inte har möjlighet eller behov av att gå igenom en längre process hos banken utan behöver en flexibel rörelsefinansiering, säger Baltsar Sahlin.

Oliver Pechter, marknadschef på Capcito, berättar att kreditutrymmet bygger mycket på hur försäljningen ser ut för tillfället.

– Vi tittar på färska data från redovisningssystemet, istället för kreditbetyg som baserar sig på det senaste bokslutet. I en situation som nu, när det händer mycket, är det totalt irrelevant hur det såg ut för ett halvår sedan.

2 Belåna fakturor

Fakturabaserad finansiering är särskilt bra i ett otryggt läge eftersom det är en finansiering som är trygg för både kunden och långivaren. Kreditutrymmet baseras på den pågående affärsverksamheten.

– En fördel med att belåna fakturor är att det ger en flexibel kredit som bara kostar när den används, till skillnad från en checkkredit där man till exempel betalar årsavgift oavsett om krediten används eller inte, säger Oliver Pechter.

3 Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att företaget får betalt direkt och låter ett annat bolag överta skulden. Man kan sälja enskilda fakturor eller sätta upp ett system där företaget löpande säljer alla sina fakturor till en partner.  

Capcito och Mynt kan riskbedöma fakturor på bara några sekunder med hjälp av algoritmer och den data som ligger i redovisningssystemet. Man kan få ut så mycket som 99 procent av beloppet och pengarna betalas ut direkt.

– Det fina med att sälja eller belåna fakturor är att du aldrig tar på företaget ett större åtagande än det klarar av, eftersom lånet baseras på den aktiva faktureringen. Det blir en trygghet för ditt bolag till en låg kostnad, säger Oliver Pechter.

En skillnad mellan att sälja fakturor istället för att belåna dem är att företaget överlåter relationen med fakturamottararen.

– Där är ju fakturabelåning ganska smart, för då ändrar man inte på betalflödet, säger Baltsar Sahlin.

Å andra sidan minskar man det administrativa arbetet genom att sälja fakturorna.

Coronaeffekten: Många sena betalningar

En kategori företag som Capcito ser många låneansökningar från just nu är de leverantörer som påverkats av att många storbolag ökar sina betalningstider.

– När de får vänta längre på sina pengar ökar behovet av likviditet, konstaterar Oliver Pechter.

Många företag känner också ett behov av ökad trygghet i oroliga tider. Då kan försäljning av fakturor vara ett strategiskt drag för att minska risken.

– För många är skapar det problem i kassaflödet när man får betalt sent. Då kan det vara skönt att bygga in i systemet att man alltid får in pengarna tidigare, Baltsar Sahlin.