Home » Individuella arbetsgivardeklarationer ställer stora krav på redovisningskonsulter

Individuella arbetsgivardeklarationer ställer stora krav på redovisningskonsulter

Ökade krav på arbetsgivardeklarationer och en Brexit som kan bli hård. Det är två av de skattefrågor som påverkar svenska företag 2019.

– De nya individuella arbetsgivardeklarationerna ställer stora krav på redovisningen. Man måste vara otroligt noggrann, säger Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton.

Förändringen innebär att arbetsgivare inte längre kan redovisa varje enskild anställds lön och förmåner en gång om året. Istället ska en individuell arbetsgivardeklaration upprättas varje månad. Och när de har skickats in går de inte att rätta.

– Vi har inte kunnat förutse alla situationer som kan uppstå än. Det är redovisningskonsulterna som kommer att upptäcka problemen först, eftersom de är inne i detaljerna. Vi kommer att behöva lära oss under året hur man ska förhålla sig till det här, säger Catrin Åkerlund.

Anledningen till förändringen är att Skatteverket vill kunna granska bättre. Med de nya individuella deklarationerna kan kontroller göras varje månad, för att säkerställa att skatten är rätt för varje individ.

Om det blir fel och företaget deklarerar för hög källskatt blir den anställde lidande eftersom det inte går att rätta deklarationen. Den anställde får då inte tillbaka pengarna förrän vid den årliga inkomstdeklarationen.

– Detta innebär ett stort ansvar för redovisningskonsulten, påpekar Catrin Åkerlund.

Den största utmaningen bedömer hon blir förmåner. Det gäller att veta vilken månad som en anställd har tillgodogjort sig en förmån och se till att den läggs i rätt period. Det blir viktigt att underlagen kommer in i tid så att förmånerna kan påföras rätt månad. Skatteverket accepterar endast en fördröjning av en till två månader vid deklaration av skatteförmåner, det betraktas som skälig försening.

Catrin Åkerlund bedömer att de individuella arbetsgivardeklarationerna kommer att ta resurser från företagen under 2019.

– Detta blir en stor fråga under året, konstaterar hon.

Hård Brexit får konsvenser för svenska företag

En annan stor fråga under 2019 är Brexit och vilka konsekvenser en hård Brexit kan få för svenska företag som handlar med Storbritannien. Lena Westfahl är skattejurist med inriktning mot moms vid Grant Thornton och påpekar att alla företag som köper och säljer från Storbritannien behöver förbereda sig.

– Det är hög tid att förbereda sig nu. Blir det en hård Brexit kommer reglerna att bli mer som med Norge. Det blir tullar, och varor kommer inte att vara lika lättrörliga. Många företag bunkrar upp och bygger lager eftersom det är osäkert hur det kommer att bli, säger Lena Westfahl.

Troligen kommer logistikproblem att uppstå i början, innan tullsystemet är fullt utvecklat. Det går inte att räkna med att leveranser ska komma fram i tid.

– Som exempel tittar de i Frankrike på att bygga parkeringsplatser för alla de lastbilar som kommer att behöva stå i kö för att ta sig igenom tullen innan allt fungerar, berättar Lena Westfahl.

Hennes råd är att alla företag bör se över vilka varuflöden de har med Storbritannien och göra en analys av effekterna av Brexit. Varuflödena kommer att behandlas annorlunda både tullmässigt och momsmässigt vid en hård Brexit.

Att det plötsligt tillkommer tullkostnader påverkar givetvis affären i högsta grad.

Dessutom kan företaget komma att behöva momsregistreras i Storbritannien, vilket kostar pengar och behöver förberedas i god tid. Vid internethandel mot privatpersoner i ett annat EU-land finns särskilda regler för redovisning av moms. När Storbritannien lämnar EU försvinner denna möjlighet.

– Många väntar och ser på när de diskuterar om hård och mjuk Brexit. Mitt råd är att sluta vänta, ta tag i det på en gång och gör en analys. Brexit är inte långt borta nu, säger Lena Westfahl.