Home » Intraprenörskap – dolda knepet som får företag att växa

Intraprenörskap – dolda knepet som får företag att växa

Det pratas mycket om entreprenörskap – men betydligt mindre om intraprenörer.

– Intraprenören är en bortglömd hjälte, som är minst lika viktig som entreprenören, säger Ivo Zander, professor i företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

Forskning visar att företag som är intraprenöriella utvecklas bättre på lång sikt, både finansiellt och omsättningsmässigt. I förlängningen överlever inte företag utan intraprenörskap.

– Har du inget intraprenörskap i företaget är du borta om tio år, konstaterar Ivo Zander.

Intraprenörskap – att göra nytt

Vad menar man då med intraprenörskap? I grunden handlar det om att göra något nytt – något som man inte vet vad det kommer att resultera i. Ivo Zander delar upp intraprenörskapet i tre delar: nya produkter och tjänster, förändringar i hur organisationen fungerar, och förändringar i strategin.

– Alla som verkar på de här tre områdena är intraprenörer. Och ofta sammanfaller förändringarna, exempelvis genom att du ändrar företagets arbetssätt samtidigt som du lanserar en ny produkt, förklarar han.

För att veta hur starkt intraprenörskapet är i ett företag kan man använda ett etablerat mått: hur stor del av årets försäljning som utgörs av produkter eller tjänster som lanserats de senaste fem åren.

– Har du ingen procent av produkter som lanserats de senaste fem åren, då är det inte mycket som rör på sig i företaget.

”Tänk som en riskkapitalist”

Intraprenörskap innebär precis som entreprenörskap risk. Det är kanske bara två av tio satsningar som ger något, och därför behöver företag ha flera projekt igång.

– Du behöver tänka som en riskkapitalist och ha lite volym på det hela. De två projekt som lyckas är de som bär resten, säger Ivo Zander.

Är det då nödvändigt att ha ett intraprenörskap i företaget? I vissa skeden är det kanske andra saker som är viktigare. Men det går inte att stänga av och på ett intraprenörskap, eftersom det handlar om kultur, system och processer.

– Man kan inte säga att i år gör vi ingenting, men nästa år kör vi för fullt. Det sitter i väggarna. Därför bör företag sträva efter att ha ett intraprenörskap, säger Ivo Zander.

Om intraprenörskapet är svagt är det många företagsledare som gör misstaget att tro att det beror på personalen. De är inte tillräckligt kreativa.

– Men problemet sitter ofta någon annanstans. Du behöver ha ett system som är utformat så att det stödjer intraprenörerna när de kliver fram, säger Ivo Zander.

Ambitiös företagskultur viktig

Det behöver finnas ett stöd från ledningen, och en förståelse för intraprenörernas vardag. Man behöver kunna tänja på gränser och ge projekten frihet. Dessutom behövs formaliserade processer som både fångar upp och följer upp nya idéer. 

– En annan faktor som stärker intraprenörskapet är en ambitiös företagskultur. En vilja att ligga före konkurrenterna har en stark påverkan på intraprenörskapet i företag, säger Ivo Zander.

Han återger ett citat av Hans Werthén, som ledde Electrolux under många expansiva år: ”Det är svårt att sätta krokben för någon som är två steg framför.”

– Ett lagom hälsosamt intraprenörskap är bra för företag. Och det har inte så mycket med medarbetarna att göra, utan man behöver som vd se till att det kommer på plats.