Home » Krympta ränteavdrag en av flera nya skatteregler för företag

Krympta ränteavdrag en av flera nya skatteregler för företag

Procountor logo

Minskade möjligheter till ränteavdrag – men sänkt bolagsskatt i gengäld. Det är en av de viktigaste förändringarna i regeringens proposition om ändrade skatteregler för företag, som nu har gått igenom. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

image-11-014932-edited

”Förändringarna är många och i flera delar komplicerade. Redovisningsbyråer behöver sätta sig in i förändringarna redan nu”, säger redovisningsexperten Peter Berg.

Syftet med regeländringarna är att motverka att företagsvinster förs ut obeskattade från Sverige genom ränteavdrag. Men det finns inte bara piska, utan också morot – i det att bolagsskatten kommer att sänkas i två steg, om förslaget går igenom.

En annan viktig förändring är nya skatteregler för leasing.

”Det gör att företag med stora leasade värden behöver analysera effekterna i god tid före den 1 januari 2019”, säger Peter Berg.

Den tredje stora nyheten är att reglerna om hybrida missmatchningar förändras: det blir avdragsförbud för ränta vid olika skatteregler mellan Sverige och andra länder.

”Det bör internationella företag se upp med”, varnar Peter Berg.

 Han konstaterar att större organisationer kommer att behöva sätta av mer administrativ tid för analyser, planering och uppföljningar i samband med att de nya skattereglerna införs.

Det kommer också att innebära högre kostnader för konsulthjälp för alla företag – åtminstone under övergången.

Hur bör man agera som redovisningsbyrå, för att förbereda sig och sina kunder på bästa sätt?

”Läs på om förändringarna, och följ det som sker. Och överväg i högre grad än vanligt att flytta fram vinster, exempelvis genom obeskattade reserver nu, med högre avdragseffekt, för att sedan kunna skatta fram dem till lägre bolagsskatt och expansionsfondsskatt”, råder Peter Berg.

Han tycker också att man bör identifiera kunder med negativa finansiella netton som överskrider fribeloppet 5 miljoner kronor, och diskutera åtgärdsplaner med dem.

Detsamma gäller kunder som har transaktioner med finansiella instrument mellan Sverige och andra länder.

”Man bör analysera hur de kan drabbas och diskutera åtgärdsplaner.”

Ytterligare ett råd till redovisningsbyråer är att identifiera kunder vars sammanlagda leasingavgifter har ett värde över 1 miljoner kronor årligen. I de fallen bör man analysera hur räntedelen ska beräknas, och diskutera åtgärder.

”Se även upp med att ränta inte kommer att få räknas in i anskaffningsvärdet för lager, immateriella och materiella anläggningstillgångar”, säger Peter Berg.