Home » Möjlighet till ökade direktavdrag för fastighetsägare

Möjlighet till ökade direktavdrag för fastighetsägare

En ny dom ger ökade möjligheter till direktavdrag vid renoveringar. För fastighetsbolag och andra företag som äger fastigheter kan förändringen göra stor skillnad skattemässigt.

– Detta öppnar upp för ett större direktavdrag, säger Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton.

Avdrag trots standardhöjning – om det följer byggnormen

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen ger tydligt besked om vilka renoveringar som det går att göra direktavdrag för. Tidigare har företag bara haft rätt till direktavdrag vid renoveringar som återställt byggnaden till samma skick som innan. Om renoveringen har inneburit en förbättring har kostnaden istället lagts till anskaffningsvärdet för byggnaden, vilket innebär ett betydligt mindre avdrag om 2 procent årligen.

Nu blir det ändring på det. Den nya domen betyder att det går att göra direktavdrag för renoveringar som innebär en standardhöjning – om den nya standarden följer dagens byggnorm.

Treglasfönster anses vara byggnorm

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen gäller en fastighetsägare som renoverat tvåglasfönster med träramar och ersatt dessa med en aluminiumram med treglas. Trots att renoveringen innebar en förbättring ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att bolaget har rätt till direktavdrag. Anledningen är att byggnormen har förändrats sedan byggnaden uppfördes. Idag är det dyrare att återställa träramar än att köpa nya fabriksproducerade fönster med aluminiumkanter.

– Domen innebär att om renoveringen följer nuvarande byggnorm får man göra direktavdrag för kostnaden, säger Catrin Åkerlund.

Men domen innebär förstås inte att all renovering omfattas av direktavdrag.

– Du kommer inte att kunna hävda att allt fler idag vill ha bubbelbadkar, och därför göra avdrag för att ställa in sådana. Det ska finnas en teknisk utveckling av byggnormen att hänvisa till, säger Catrin Åkerlund.

Expertens råd: skaffa förhandsbesked

Hon bedömer att fler fastighetsägare kommer att försöka få igenom direktavdrag för renoveringar efter domen.

– Det handlar om stora kostnader som nu kan dras av med direktavdrag, och vi har många gamla fastigheter i Sverige. En fönsterrenovering är en stor investering och det finns även andra stora renoveringar som måste göras löpande, exempelvis att byta klädnad på taket.

Exakt vilka renoveringar som Skatteverket godkänner kommer att behöva prövas.

– Skatteverket kommer säkert att vidhålla sitt perspektiv och för tydlighetens skull hoppas jag att det blir fler avgöranden i domstol, säger Catrin Åkerlund.

Hennes råd till företag som står inför en fastighetsrenovering är att kontakta Skatterättsnämnden för förhandsbesked redan i planeringsskedet, så att man är förberedd på vad som gäller. Eller att öppet yrka för direktavdrag i deklarationen.

– Många gånger finns en underhållsplan och man vet vilka renoveringar som ska göras. Då kan man ställa en fråga i förväg så att man får med skatteeffekten i sin kalkyl.

Varning: balansera direktavdrag med ränteavdrag

Catrin Åkerlund utfärdar dock en varning: bolag bör inte göra alltför stora avdrag, utan att först ha räknat på hur det slår mot rätten till ränteavdrag.

I år gäller nya regler med en begränsning av ränteavdragen, vilket slår mot fastighetsbolag. Om företaget gör stora direktavdrag påverkar det resultatet, och därmed också avdragsrätten för räntekostnader som överstiger 5 miljoner kronor.

– Har du ett lågt resultat kan du få ett lägre ränteavdrag. Då gäller det att vikta detta och kanske inte göra fullt avdrag för renoveringen. Det behöver redovisningskonsulten titta på, och inte se isolerat på regeln kring direktavdrag för renoveringar, säger Catrin Åkerlund.