Home » Nya momslagen 1 juli 2023

Nya momslagen 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 kommer en ny momslag träda i kraft. Syftet med den förnyade lagen är att förenkla, vara mer lättförståelig och på så vis förbättra förutsättningarna för att momsen ska bli rätt.

Moms – mervärdesskatt

Mervärdesomsättningsskatt, meromsättningsskatt, allmän varuskatt. Kärt barn har många namn och nu finns en förnyad lag kring just detta.

Namnet mervärde kommer från att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på. Det finns många bestämmelser och regler kring detta, som främst regleras i momslagen som kom 1994. Lagen kan vara svårtolkad och inte sällan behöver man tänka efter en och två gånger, för att få momsen rätt. En grundregel är att alltid utgå från beskattningsunderlaget.

Den nya lagen 

Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp. Lagen i sig har inte direkt ändrats, vilket innebär att domar som gett oss vägledning tidigare, fortfarande gäller. Den nya lagen består av 24 kapitel på 999 sidor skrivna under sju års tid. EU har ett gemensamt momssystem där de beslutade momsdirektiven ska implementeras i samtliga EU-länder.

Det är dock fler paragrafer, de har fördubblats i antal. Från 370 i nuvarande momslagen till ca 760 i den nya momslagen. Detta medför att de företag som hänvisar till momslagen i sina fakturor (t.ex. de som tillämpar omvänd betalningsskyldighet) måste uppdatera texten i fakturorna så att de hänvisar till rätt paragraf.

För att hålla isär den nya momslagen från den tidigare, får den nya lagen förkortningen: NML och det officiella namnet Nya Mervärdesskattelagen. Den tidigare lagen heter Mervärdesskattelagen (1994:200) och förkortas ML.

Riksdagen har också beslutat att konkurrensrekvisitet* ska kompletteras och anpassas till momsdirektivet, vilket betyder att de svenska reglerna inte ska kunna tillämpas snävare än direktivet. Som en följd av detta kommer det att tydliggöras vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt. Vår svenska momslag har underkänts när det gäller jämkning av fastigheter (HFD 2021 not 26, Sörgård Fastigheter). Nytt ändringsförslag förmodas träda i kraft den 1 januari 2024. Fler ändringar kommer, så det gäller att hålla sig uppdaterad. Moms är ett ämne som kräver fördjupning och ständig eftertänksamhet.

Moms kan vara både roligt och komplicerat

Det är ju som känt att beskattningsunderlaget utgör momssatsen. T.ex.:

 • En taxiresa beskattas med 6%
 • Mat beskattas med 12%
 • För konsulttjänster är det 25%
 • Gäller det sjukvård är momssatsen 0%

Även syftet med varan/tjänsten hjälper till att avgöra vilken momssats beskattningsunderlaget ska ha.

Görs bröstimplantat på en kvinna som haft cancer är det sjukvård och 0% moms.
Men görs bröstimplantat på en kvinna som bara vill ha större bröst är det skönhet och 25% moms.
Även vart till exempel en vårta sitter på foten avgör momssatsen vid borttagning av vårtan.
Sitter det under foten är det sjukvård och 0% moms.
Sitter den ovanpå är det skönhet och 25% moms-

Vidare kan svåra frågor uppstå när vi arbetar med moms:

 • En likbil – avser det en persontransport med 6% moms, eller ses det som varutransport och ska beskattas med 25%?
 • Ett kinderägg innehåller både en leksak (vara – 25%) och choklad (livsmedel – 12%), vad räknas som     beskattningsunderlag?
 • En blomsteraffär som även säljer kryddor i kruka, är det då 12%? Hur gör vi då med blommor som går att äta?

Utöver detta har vi även begreppen vilande moms och omvänd moms. Därtill också komplexiteten med ingående moms. Bara för att det står ett momsbelopp på en leverantörsfaktura, innebär det inte automatiskt att hela den ingående momsen är avdragsgill. Ansvaret ligger på mig som tar emot fakturan – att jag konterar rätt i förhållande till mitt företag och våra premisser kring moms.

Att kunna förstå, tolka och tillämpa momslagen utgör grunden för att det ska bli korrekt.
En mer lätt förståelig momslag tas tacksamt emot.

Svar på momsfrågorna i texten:

 • En likbil avser transport av person och ska beskattas med 6%.
 • Ett Kinderägg beskattas med 12% då huvudsyftet anses vara chokladen.
 • Kryddor som säljs i en blomsteraffär ska beskattas med 12%.
 • Ätbara blommor ska dock beskattas med 25% eftersom huvudsyftet av blomsterförsäljningen inte är förtäring.

*Rekvisit = förutsättning för att ett förhållande ska finnas