Home » Så funkar nya momsreglerna för presentkort

Så funkar nya momsreglerna för presentkort

Sedan årsskiftet är företag i större utsträckning än tidigare tvungna att betala in moms direkt vid försäljning av presentkort. Det gör att bolag kan behöva ligga ut med momsen under ganska lång tid innan presentkortet används vid ett köp. Men det finns undantag.

– Butiker som säljer varor med olika momssats träffas inte av detta, säger Lena Westfahl, skattejurist med inriktning moms på Grant Thornton.

Nya reglerna en anpassning till EU

Innan årsskiftet reglerades momsbeskattning av presentkort på ett annat sätt, och många företag kunde sälja presentkort utan moms och därmed skjuta på momsinbetalningen. Skattskyldigheten inträffade först när presentkortet löstes in

– Som företag väntar man gärna med att redovisa in momsen tills varan säljs, annars får man ligga ut med pengar, säger Lena Westfahl.

Men reglerna har till viss del ändrats. För att göra momsbeskattningen inom EU enhetlig har gemensamma och tydliga momsregler för vouchers införts. Nu ska många gånger momsen in direkt när presentkortet säljs.

– Som övriga EU-länder måste vi nu följa de nya reglerna, konstaterar Lena Westfahl.

Flerfunktionsvoucher – då skjuts momsen upp

Men det finns en möjlighet att undvika moms direkt: om presentkortet räknas som en så kallad flerfunktionsvoucher.

Tidigare ansågs alla köp av presentkort vara flerfunktionsvouchers, om det inte var angivet exakt vilken vara eller tjänst som presentkortet gällde. Nu krävs till exempel att det går att köpa varor med olika momssatser i butiken, för att presentkortet ska räknas som en flerfunktionsvoucher.

Som exempel nämner Lena Westfahl en klädesbutik. Om butiken endast säljer kläder, där momssatsen är 25 procent, ska moms tas ut redan när presentkortet köps. Det råder ju inga tvivel om vilken moms som kommer utgå när kunden väl gör sitt inköp, därför ska momsen in direkt.

Om klädesbutiken däremot säljer flaskor med vatten öppnas plötsligt nya möjligheter: presentkortet kan användas till att köpa kläder med 25 procents moms, eller vatten där momssatsen är 12 procent.

Då anses presentkortet vara en flerfunktionsvoucher, och momsen ska inte redovisas förrän presentkortet används.

Vad ska redovisningskonsulten tänka på?

Införandet av nya bestämmelser i EUs momsdirektiv gör att det i större utsträckning än tidigare kommer att utgå moms när en voucher säljs. Detta innebär en skillnad redovisningsmässigt.

Det viktigaste för redovisningskonsulten är att ha fullt klart för sig vilken typ av voucher som kunden säljer. Är det en flerfunktionsvoucher eller en enfunktionsvoucher?

– Tänk på att momsen kanske skulle ha redovisats redan när presentkortet såldes, säger Lena Westfahl.

Intäkten för försäljningen ska dock fortfarande bokföras när presentkortet används för ett köp.