Home » Så lyckas ni i sociala medier som B2B-företag

Så lyckas ni i sociala medier som B2B-företag

Att vara genuin, genomtänkt och att testa sig fram – det är tre viktiga verktyg för framgång i sociala medier som B2B-företag.

– Men alla B2B-företag ska inte satsa på sociala medier, säger Jörgen Lindqvist (på bild), partner på Greatness PR som arbetar med B2B-kommunikation.

83 procent av Sveriges befolkning använder sociala medier idag, enligt undersökningen Svenskarna och internet. 76 procent använder Facebook och 60 procent LinkedIn. Men att kunderna finns där innebär inte att alla företag behöver ha en närvaro i sociala medier.

– Sociala medier är en kanal av flera, och den är lika viktig som exempelvis pressbearbetning eller mejlutskick, säger Jörgen Lindqvist.

Större företag som har en har stor marknadsavdelning bör jobba med alla kanaler, anser han. Men för mindre och mellanstora företag gäller det att prioritera och välja vilka kanaler som är mest relevanta.

– Man orkar inte göra allt. Istället behöver man fundera på frågan: Vad tror vi ger bäst resultat för oss?

Koll på kunderna

För att få fram ett svar råder Jörgen Lindqvist att man skaffar kunskap om de potentiella kunderna: Vilka är de, i vilka kanaler befinner de sig, hur interagerar de och vad är de intresserade av.

– Många marknadsavdelningar har väldigt lite kontakt med kunder. Du behöver ha koll på hur de tänker, var de är och hur de engagerar sig, säger Jörgen Lindqvist.

Om man har gått igenom processen och identifierat sociala medier som en prioriterad kanal gäller det att göra rätt saker för att lyckas. Det viktigaste för att få resultat är enligt Jörgen Lindqvist att man är trygg i sin identitet som företag, och vet hur man ska kommunicera det.

– Man ska inte kasta sig ut i sociala medier innan man har tänkt igenom de bitarna. De företag som är duktiga på sociala medier har väldigt bra koll på sin vision, mission och affärsidé och har sedan bestämt vad de ska kommunicera utifrån det, säger han.

Ett vanligt problem hos B2B-bolag är enligt Jörgen Lindqvist att de ofta kommunicerar inifrån och ut, istället för att utgå från kundens behov och utmaningar. Detta är särskilt vanligt bland teknikbolag.

– Detta är ett problem i hela kommunikationen, men det blir extra tydligt på sociala medier. Det funkar inte där, säger Jörgen Lindqvist.

Det gäller att föra en dialog på kundens villkor. Dagens kunder är väldigt affärsorienterade, menar han.

– De vill veta: Hur hjälper det här oss? Där finns det ett glapp mellan B2B-företagens kommunikation och kunden.

Konflikter och känslor

Med en bakgrund som journalist lyfter Jörgen Lindqvist fram några grundpelare för att skapa relevant innehåll i sociala medier: konflikter, nyheter som sticker ut, åsikter och känslor.

– Det fungerar i journalistiken men också i sociala medier. Kanske fungerar det ibland för bra, för det överanvänds litegrann, säger han.

Det går också att använda sociala medier enbart som annonskanal, utan att lägga tid på en kontinuerlig närvaro med uppdaterad företagssida. Som annonskanal kan sociala medier vara ett sätt att få in besökare på hemsidan, och en väg att få in leads genom att man erbjuder ett exklusivt material för nedladdning. Exakt vad som ger bäst resultat behöver varje företag testa sig fram för att veta.

– Det finns inga enkla svar på vad som fungerar i sociala medier. Men det är heller inte så dyrt att testa sig fram. Bortsett från arbetsinsatsen är det rätt små investeringar som krävs, konstaterar Jörgen Lindqvist.