Home » Undvik krångel – så jobbar du smart med BAS-kontoplanen

Undvik krångel – så jobbar du smart med BAS-kontoplanen

Baskontoplanen är ett stöd som förenklar redovisningen – men om den används fel tappar man fördelarna. Redovisningsexperten Peter Berg ger fyra tips om hur man jobbar smart med baskontoplanen.

Tips 1: Använd baskontoplanen.

Baskontoplanen är standard i praktiken idag, men den är inte obligatorisk. Därför finns det fortfarande företag som inte använder den. Detta trots att den är ett utmärkt stöd till redovisningen, som saknas i många andra länder. Alla viktiga organisationer är representerade i den grupp som tar fram baskontoplanen, bland annat Bokföringsnämnden, Skatteverket, SCB, Srf konsulterna och FAR.

”Det gör att planen är väldigt brett förankrad i skattereglerna och redovisningsreglerna, men även i den praktiska tillämpningen och statistikinhämtningen”, säger Peter Berg.

En stor fördel med baskontoplanen är om man använder kontoplanen och följer den strikt, kommer informationen automatiskt på rätt rader och i rätt ordning i såväl årsredovisningen som deklarationen.

”Den konsult som använder baskontoplanen kan lätt gå från bokföring till årsredovisning till deklaration. Det blir strömlinjeformat hela vägen”, säger Peter Berg.

Tips 2: Håll dig så nära baskontoplanen som det går.

För att få ut de fördelar som baskontoplanen ger får man inte gör för många avsteg från kontoplanen. Det är lätt hänt att strukturen och logiken går förlorad när man gör egna tillägg.

”Då hamnar man kanske inte rätt sedan, i bokslutet och i deklarationen”, konstaterar Peter Berg.

Rekommendationen är därför att hålla sig nära originalet och göra så få egna konstruktioner som möjligt.

”Och när du gör egna tillägg ska du följa strukturen som redan finns. För det ska stämma mot många olika ändamål.”

Tips 3: Uppdatera till den senaste baskontoplanen.

Det var över tjugo år sedan den nuvarande baskontplanen lanserades. Ändå finns det fortfarande företag som använder den ursprungliga baskontoplanen från 1976.

”Med den gamla planen har man inte nytta av att det är samma logik och struktur som i årsredovisning och deklaration. Då ska man omgående göra om till den nya baskontoplanen”, uppmanar Peter Berg.

Tips 4: Skaffa Bokföringsboken.

En ytterligare fördel med baskontoplanen är att den är väl dokumenterad. Denna fördel går många miste om, eftersom de inte har Bokföringsboken, den bok där dokumentationen finns. I den beskrivs hur baskontoplanens 1.000 konton är tänkta att användas, hur de inte ska användas och vilka konton som hör ihop.

”Det är en uppslagsbok som branschen har väldigt stor nytta av. Många frågor folk sitter inne med hade kunnat få svar om de slagit upp boken. Det borde finnas ett exemplar på varje redovisningsbyrå och ekonomiavdelning – det är inga stora pengar det handlar om”, säger Peter Berg.