Home » Bokföringens Historia – Så Började det!

Bokföringens Historia – Så Började det!

Bokföring har genomgått en stor transformation genom historien. Begreppet härstammar från det praktiska arbetet att “föra bok” över verksamheten. De första indikationerna på bokföring kommer från förteckningar från Babylonen som daterats till 2 600 år före kristus. Då i form av historiska dokument och lertavlor. Även om ursprunget inte är helt klarlagt så har olika typer av bokföring förekommit i tusentals år. 

Det var också tack vare bokföringens intåg som västvärlden anammade arabiska siffror. Detta då bokförarna tidigt insåg problematiken att använda de traditionella romerska siffrorna som var både svåra att läsa och tog för mycket utrymme på pergamentrullar och lertavlor. 

Både handelsmän och statsmän insåg tidigt vikten av att kunna kontrollera handel för att dels effektivisera handelsrutter och prisnivåer, men också för att kunna beskatta verksamheter korrekt. Idag är bokföring en given del av företagarens vardag med fotograferade kvitton, utlägg och regler samt regleringar.

Bild på bokföringens fader Luca Pacioli

Den första bokföringsboken

Den första moderna boken om bokföring skrevs av Luca Pacioli i Vendig 1494. Boken vid namn “Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita” beskrev hur handelsmän i Venedig bokförde affärsverksamheten via journaler, konton, debiteringar och krediteringar. Det system som är beskrivet i Paciolis bok är i princip detsamma bokföringssystem som vi använder idag.

En stor transformation

Idag är det få som bedriver bokföring på trasiga pergamentrullar och lertavlor. Istället har bokföringen bytt arena till digitala medier och molnet. Det administrativa trycket har minskat och det går att få en överblick på nolltid över företagets ekonomiska status. Bokföring har varit en grundsten för hur civilisationer utvecklas under århundraden. Den har legat som grund för kapitalmarknader och givit företag möjligheten att planera och växa.

I Sverige infördes den dubbla italienska bokföringsprincipen på 1620-talet av Abraham Cabiljau. Det är denna princip som även idag ligger som grund för bokföringsprinciper. Det var först under 1900-talet som bokföringsmaskiner och senare datorer tog över bokföringen.

De regler som reglerar hur redovisning ska utföras går att finna i bokföringslagen, BFL, i denna lag framgår också vilka som har bokföringsskyldighet. Idag kan bokföringen fortfarande göras manuellt eller via molnet och digitala system samt via digital bokföring.

Procountor – allt du behöver för företagets bokföring!

Ett enkelt och pålitligt program för online bokföring, som du enkelt och snabbt kan börja använda. Procountor är anpassat för olika behov och lämpar sig för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån. Med hjälp av bokföringsprogrammet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva skicka papper fram och tillbaka varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Läs mer.