Två kvinnor sitter med varsin kaffekopp i handen och ler mot varandra.
Home » Bokföringsprogram » Gemensamt bokföringsprogram med redovisningsbyrån

Gemensamt bokföringsprogram med redovisningsbyrån

Med hjälp av ett digitalt bokföringsprogram har företaget och redovisningsbyrån tillgång till samma information. Företaget behöver inte längre skicka papper fram och tillbaka, vilket gör kommunikationen lättare och leder till att företaget får allt bättre service av redovisningsbyrån.

Enkelt samarbete via gemensamt bokföringsprogram med redovisningsbyrån

Procountor erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. Då företaget och redovisningsbyrån tidigare använde egna ekonomisystem, erbjuder Procountor istället ett gemensamt bokföringsprogram som kan användas av båda två.

Samarbete utan papper i ett gemensamt bokföringsprogram

Med hjälp av Procountors bokföringsprogram har företaget och redovisningsbyrån alltid tillgång till samma information. Alla kundfakturor som skickas och leverantörsfakturor som mottas finns i Procountor och kvitton sparas direkt i samma system.  Kontoutdragen kommer in direkt i programmet och verifikat och fakturor behöver inte skickas separat till bokföraren. Företagaren och redovisningsbyrån har mer tid att diskutera siffror som är av betydelse för företagets affärsverksamhet.

Flexibel arbetsfördelning

Med hjälp av Procountors bokföringsprogram blir arbetsfördelningen mellan företaget och redovisningsbyrån flexibel. Det är enkelt att fördela redovisningsuppgifter och arbetsfördelningen kan bestämmas från fall till fall och ändras flexibelt i programmet.

Redovisningsbyrån som ekonomichef

Ett digitalt bokföringsprogram möjliggör bättre redovisningstjänster för företaget. Företagaren kan enkelt söka ekonomisk information på bara några sekunder, till exempel förra månadens resultaträkning eller enskilda produktuppgifter. Diskussionen med redovisningsbyrån handlar mer om företagets bokföring än om kvitton som saknas. Alla viktiga ekonomirapporter är alltid tillgängliga direkt i programmet.

Redovisningsbyråns arbete underlättas avsevärt när fakturor och andra verifikat kommer in i tid. Redovisningsbyrån kan dra nytta av en effektiv automatisering av bokföringen, då manuella fel i bokföringen minskar. Tack vare det snabba och effektiva bokföringsprogrammet är det enkelt för redovisningsbyrån att erbjuda konsulttjänster.

Byte av redovisningsbyrå

Ett eventuellt byte av redovisningsbyrå är mycket enkelt för företag som använder Procountors bokföringsprogram. Det räcker med att skapa ett användarnamn för den nya bokföringsbyrån i företagets miljö. Den nya redovisningsbyrån kan fortsätta bokföringen direkt när de får behörighet till företagets miljö.

Läs mer om våra partnerbyråer