DRIV Projekt

”Vi är fem anställda, och jag lägger ner mindre tid på faktureringen nu än jag gjorde när jag var ensam. Det är otroligt smidigt – jag får inga pappersfakturor, behöver inte sprätta några kuvert, och jag kan välja att betala alla fakturor på en gång. Och eftersom systemet är kopplat till banken kan jag se mitt kontosaldo direkt.”

Johan Bemacce
Ägare, DRIV Projekt

Arbeta som ett lag!

Att arbeta som ett lag, istället för att alla ska vara ensamma stjärnor, tror Johan Bemacce är en viktig framgångsfaktor. DRIV Projekt jobbar som konsulter med framför allt projektledning av byggprojekt, en sektor där det traditionellt är mycket soloprestation berättar han. Men som chef arbetar Johan Bemacce för att de anställda istället ska samarbeta och se sig som ett lag, och han ser till att det alltid minst två personer engagerade i varje projekt.

En faktor som har gjort DRIV Projekt ännu mer effektiva är att de har digitaliserat sin ekonomihantering. När Johan Bemacce först startade bolaget skrev han ut alla fakturor manuellt och postade. Idag sköts både bokföring och fakturering digitalt, och mycket av arbetet kan göras i programmets mobilapp.

– Vi är fem anställda, och jag lägger ner mindre tid på faktureringen nu än jag gjorde när jag var ensam. Det är otroligt smidigt – jag får inga pappersfakturor, behöver inte sprätta några kuvert, och jag kan välja att betala alla fakturor på en gång. Och eftersom systemet är kopplat till banken kan jag se mitt kontosaldo direkt.