Home » Så ändrar digital bokföring arbetssättet

Så ändrar digital bokföring arbetssättet

Vad innebär digital redovisning konkret för arbetet på redovisningsbyrån? Här är 6 förändringar att vänta!

1. Mer kontakt med kunden

När arbetet digitaliseras går de flesta byråer över till fast pris. Och när rådgivning inte kostar pengar är kunderna inte rädda för att ringa.

– Vi har kontakt med kunder hela tiden. Jag pratar med mina kunder flera gånger i veckan, ibland flera gånger per dag, säger Anna-Bella Packwood på Deskjockeys.

Man ska dock inte oroa sig för att bli nedringd, tycker hon.

– Det tror jag aldrig att man kan bli! Jag ser det som att vi kan ge bättre service till kunderna. Kommunikation är a och o. Den tätare kundkontakten innebär också att felen minskar, erfar hon. – När de vågar höra av sig mer frågar de i förväg och gör rätt från början.

2. Avstämning istället för bokföring

Det dagliga arbetet med redovisningen förändras helt vid digitaliseringen. Redovisningskonsulten sitter inte längre och bokför, det sköter systemet. Istället gör konsulten en kvalitetsgranskning av redovisningen. Har något blivit fel ska det korrigeras.

– Du kvalitetssäkrar i större utsträckning än du faktiskt bokför, och använder dig av checklistor i systemet, förklarar Eric de Basso på EdB Redovisning.

3. Ökad rådgivning

När redovisningskonsulten lägger mindre tid på bokföring frigörs tid för analys och rådgivning. Istället för att bokföra debet och kredit hinner konsulten ta fram förslag på förbättringar som kan öka kundens lönsamhet.

Kunder som betalar ett fast pris för redovisning och rådgivning ställer också fler frågor.

– Det blir andra frågeställningar, och mer komplexa frågeställningar, berättar Anna-Bella Packwood.

4. Förbättringsarbete i systemet

Med ett digitalt arbetssätt sker bokföringen automatiskt. En hel del automatik ligger redan i systemet från början, men för att automatisera en kunds redovisning fullt ut krävs att redovisningskonsulten ställer in systemet på hur olika poster ska hanteras. När detta är gjort en gång rullar det på automatiskt.

För att få full utväxling av det digitala bokföringssystemet behöver redovisningskonsulten därför lägga tid på att finslipa inställningarna. Ju större del av bokföringen som förbereds i systemet, desto större blir tidsbesparingarna.

5. Snabba reaktioner

All redovisning är tillgänglig i realtid – inte bara för redovisningskonsulten, utan också för kunden. Då förväntar sig kunden också en snabb respons av sin konsult.

– Man behöver inte ha ett svar direkt, men du ska kunna ta reda på det och återkomma relativt snabbt, säger Anna-Bella Packwood.

6. Större omväxling

Arbetet som redovisningskonsult har tidigare varit ganska förutsägbart. – Du gick till kontoret, stansade, konterade och gick hem. Så är det inte längre, konstaterar Anna-Bella Packwood. Den tätare kontakten med kunder, ökad rådgivning och mer avancerade arbetsuppgifter gör arbetet mer omväxlande.

– Ingen arbetsdag är den andra lik eftersom vi interagerar mer med kunder idag. Det kan dyka upp en kund som vill veta något som kräver undersökning, det är fler saker som kommer upp ad hoc. Det gör arbetet mycket mer varierat – och mycket roligare, säger Anna-Bella Packwood.

Procountor – allt du behöver för företagets bokföring!

Ett enkelt och pålitligt program för online bokföring, som du enkelt och snabbt kan börja använda. Procountor är anpassat för olika behov och lämpar sig för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån. Med hjälp av bokföringsprogrammet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva skicka papper fram och tillbaka varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Läs mer.