Årsbokslut

Det finns mycket man kan göra för att förenkla granskningen av årsbokslutet. Vidare så vill vi löpande under året ha korrekta siffror i den löpande redovisningen. Trots mycket arbete misslyckas vi ibland och årsbokslutet blir stressigt och tidskrävande. Vad kan vi göra åt det? Konkreta tips för att förenkla årsbokslutet – oavsett företagets storlek

  • 06.12.2023
  • 09:00 – 09:45

Anmäl dig här!