Bilförmåner

En bilförmån kan brutto eller nettolönväxlas. Hur påverkas företaget? Hur påverkas den anställda? Vi pratar även om nyheter som vi ska tänka på kring bilförmåner inför årsskiftet samt aktuella uppdateringar.

  • 23.11.2023
  • 09:00 – 09:45

En bilförmån kan brutto eller nettolönväxlas. Hur påverkas företaget? Hur påverkas den anställda?
Hur blir det med bilförmånen om den anställde blir långtidssjukskriven?
Finns det något som möjliggör en nedskrivning av förmånsvärdet?
Vad händer om den anställde laddar sin tjänste – eller förmåns bil hemma? Hur kan detta ersättas?

Vi pratar även om nyheter som vi ska tänka på kring bilförmåner inför årsskiftet samt aktuella uppdateringar.