Hållbarhetsrapportering – beräkning av företagets koldioxidavtryck

Lär dig mer om hållbarhetsrapportering och beräkning av företagets koldioxidavtryck baserat på finansiell data!

  • 12.12.2023
  • 14:00 – 14:45

Lyssna på Ari Rekonen VD på Carbonlink och Anna Elverheim Commercial Product Manager berätta om beräkning av företagets koldioxidavtryck som baseras på finansiell data. Du får också veta mer om

+ Varför rapporteringen av koldioxidavtryck blir allt vanligare även bland små och medelstora företag

+ Hur företagets koldioxidavtryck beräknas baserat på finansiell information

+ Vilken typ av rapportering du kan få fram och hur den kan användas

Dessutom kommer det finnas tid för diskussion, så ladda upp me de frågor du har kring ämnet!