Maria Laamanen / 19.05.2020

5 corona-åtgärder från regeringen – så här sänker du kostnaderna i ditt företag nu

Vilka av de tillfälliga men konkreta åtgärderna som regeringen har möjliggjort under covid19-pandemin borde du prioritera just nu för att sänka kostnader i ditt företag?

Vi har listat de kostnader som staten nu tillfälligt kan stödja dig med och hur du konkret kan utnyttja dig av dem.

1. Sociala avgifter­

Av de sociala avgifter företag har, har både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna tillfälligt sänkts till 10,21%.

Sänkningen för arbetsgivaravgiften gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25,000 kronor i månaden och du kommer åt besparingen genom att markera de anställda i arbetsgivardeklarationen. Den lägre procentandelen (normalt 31,42%) gäller under perioden mars-juni 2020.

Egenavgiften för egenföretagarna sänks å andra sidan under hela kalenderåret och gäller en årsinkomst på upp till 100 000 kr. Efter denna andel är det åter fulla egenavgifter som gäller. Denna åtgärd kommer man automatiskt åt i inkomstdeklarationen för 2020. Detta påverkar även schablonavdraget vilket blir 10% för de första 100,000 kronor för att matcha egenavgifterna, varefter det är det vanliga schablonavdraget som gäller.

Läs mer här.

2. Lokalhyra

Om ditt företag igen är med på listan av utsatta branscher och dessutom är hyresgäst kan du få statligt stödd hyresrabatt. Möjligheten täcker 50% av en hyressänkning, om sänkningen är upp till 50% av den fasta hyran. Hyressänkningen är möjlig för april till juni och täcker i praktiken 25% av hyran. I praktiken sker detta genom att hyresförhandla med fastighetsägaren som sedan i sin tur ansöker om stödet från länsstyrelsen med start i juni. Dock finns det en del fällor att se upp med som gäller moms – kolla upp hur frivilligt momsregister och investeringsvarors moms ska hanteras skilt.

3. Korttidspermitteringar

För dig med anställda kan korttidspermitteringar bli aktuella om du letar efter alternativ att sänka kostnader. Som en tillfällig lösning  täcker staten 75% av kostnaderna då en anställd går ner i tid. De resterande 25% av lönen delar man sedan upp bland arbetstagare och arbetsgivare. Effekten av detta blir att den anställde får en nästan komplett lön medan företagaren kan behålla sina anställda. I ett normaliserat läge kommer sedan dessa företag också snabbare tillbaks i bilden då man inte behövt säga upp några anställda. Läs mer om detta stöd hos Tillväxtverket, där du också ansöker om stödet.

4. Sjuklönekostnader

Under April och Maj 2020  täcker staten även företagets alla sjuklönekostnader. Företaget får tillgång till denna stödåtgärd genom att på vanligt sätt rapportera in sjuklönekostnaderna till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen. Skatteverket meddelar i sin tur sedan om kostnaderna till Försäkringskassan, som betalar in hela ersättningen till skattekontot direkt den följande månaden. Här är det viktigt för företagare att se upp ifall du tar sjuklön eller vanlig lön om du insjuknar under denna period, då du lätt kan gå miste om denna stödåtgärd ifall du väljer att ta ut vanlig lön.

5. Sjukskrivningar

Staten kompenserar också för det privata bortfallet för karensdagen från och med den 11 mars 2020. Företaget gör avdraget för karensdagen enligt normal sed. Den anställde ska sedan själv ansöka kompensation hos Försäkringskassan. Beloppen ligger på 700kr före brutto till anställda och för 804kr brutto för egenföretagare.

Maria Laamanen

Maria Laamanen är marknadschef för Accountor Finago i Skandinavien. Hon brinner för att leda vägen mot digitalisering i både redovisningsbyråer och företag.