Lisa Bjerre / 18.08.2020

6 steg till att lyckas med företagsrekonstruktionen

I turbulenta tider ökar risken för konkurs. Innan det går så långt är det klokt att se över om bolaget kan räddas av en företagsrekonstruktion. Här är sex goda råd för att lyckas med en rekonstruktion.

Syftet med en rekonstruktion är att avveckla företagets skulder för sedan få en chans att bygga upp hela eller delar av verksamheten på nytt. För att en rekonstruktion ska kunna genomföras behöver det finnas lönsamhet i åtminstone delar av företaget.

– En rekonstruktion kan vara ett alternativ till konkurs när man exempelvis har drabbats av likviditetsproblematik och inte kunnat betala sina skulder. Kanske handlar det om kundförluster eller om något enstaka kontrakt som har blivit misslyckat, säger Mathias Winge, advokat på Fylgia och ordförande för organisationen Rekon i Stockholm som samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer.

Men att lyckas genomföra en rekonstruktion är ingen enkel sak. Sex av tio rekonstruktioner misslyckas redan första året, med konsekvensen att företaget istället går i konkurs. Vad kan man då göra för att skapa de bästa förutsättningarna för att ta företaget genom krisen?

Mathias Winge har sex råd:

1 Vänta inte för länge

För att genomföra en rekonstruktion behöver företaget ha råd att betala för själva rekonstruktionen, vilket innebär rådgivning från revisorer och advokater. Dessutom behöver företaget kunna betala sina löpande räkningar under rekonstruktionen: det är bara gamla skulder som pausas och som delvis skrivs av om långivarna medger det. I ett första skede varar en rekonstruktion i tre månader, en period som kan förlängas i upp till ett år.

– Väntar man för länge kan företaget ha förbrukat de pengar som hade kunnat användas till att betala för rekonstruktionen, konstaterar Mathias Winge.

2 Gör en analys – är rekonstruktion rätt?

En rekonstruktion är inte alltid rätt väg att gå. Finns det ingen lönsamhet i företaget är det andra åtgärder som gäller, exempelvis de olika bidrag som finns att söka under coronakrisen. Men är det en övergående kris och det finns en lönsamhet i botten kan en rekonstruktion vara lämplig.

3 Lägg tid på förberedelser

Att dra igång en rekonstruktion kräver minst några veckors förberedelser. Därför bör man starta processen i god tid och koppla in den expertis som krävs.

– Ser man på de företag som skickar in sin rekonstruktionsansökan dagen innan en konkursförhandling är det 9 av 10 rekonstruktioner som fallerar, säger Mathias Winge.

4 Se till att alla drar åt samma håll

Långivare, personal, ägare och företagsledning – alla måste dra åt samma håll för att en rekonstruktion ska lyckas.

Om det saknas förutsättningar att lyckas med en rekonstruktion är det bättre att välja konkurs direkt istället för att dra ut på processen.

– Ibland kan ägarna då köpa loss delar av verksamheten ur konkursboet och driva den vidare.

5 Välj rätt team

När företaget väljer vilken rekonstruktör som ska anförtros uppdraget bör man utse en person som kan sköta både en rekonstruktion och en konkurs, råder Mathias Winge.

– Då färgas inte rådgivningen av huruvida personen behöver avsäga sig uppdraget om det övergår till en konkurs.

6 Var flexibel

Under en företagsrekonstruktion behöver företaget jobba med täta uppföljningar och justera sina prognoser. Ofta behöver uppdateringar göras på en daglig basis, vilket många företag saknar både rutin och förberedelse för.

För att klara detta är ett digitalt och automatiserat redovisningssystem ett viktigt verktyg.

– Ett bra digitalt system blir ett väldigt bra stöd i en kris. Det ger företaget snabb, korrekt information vilket är mycket viktigt för att komma ur den ekonomiska krissituationen. Ett bra ekonomisystem blir nästan som en extra försäkring, konstaterar Mathias Winge.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.