Lisa Bjerre / 22.10.2018

Automatiseringen ställer nya krav på redovisningskonsulter

Det är högtryck på redovisningskonsulter – byråerna ropar efter folk och de flesta är fullbelagda, om inte mer. Samtidigt ökar automatiseringen och allt mindre arbete görs manuellt. Vad innebär det för redovisningskonsultens framtid?

– Yrket redovisningskonsult kommer alltid att finnas kvar, på ett eller annat sätt. Men rollen är på väg att förändras, konstaterar Camilla Carlsson, expert inom redovisning på FAR och själv auktoriserad redovisningskonsult.

Redovisning kommer alltid att behövas, menar hon, men redan idag är mycket automatiserat av smarta system. När automatiseringen ökar kommer det traditionella arbetet för en redovisningskonsult, att bokföra transaktioner, helt att försvinna. Arbetssättet förändras i grunden.

– Redovisningskonsulten måste självklart även i fortsättningen förstå helheten i kundens verksamhet. Det kommer att ställas högre krav på rapportering i realtid, där konsulten förväntas hjälpa kunden att analysera siffror och tolka rapporter, säger Camilla Carlsson.

Rapporteringen i realtid innebär att kunden får ett beslutsunderlag som ger överblick, ökad kontroll och ordning och reda i verksamheten, förklarar Camilla Carlsson.

En annan viktig uppgift för redovisningskonsulten är göra rimlighetsbedömningar för att analysera redovisningskvalitén, och för att kunna identifiera områden som kräver kompletteringar eller bearbetning.

– Är det något i rapporterna som sticker ut ska konsulten reagera och agera. Vad är det som har hänt här? Automatiseringen gör att yrket blir så mycket mer än att bara göra en skattedeklaration. Det handlar mer och mer om rådgivning och kommunikation.

Ökade förväntningar på redovisningskonsulter

Att förväntningarna på redovisningskonsulter ökar ser Camilla Carlsson som positivt – det gör yrket mer attraktivt. Men det innebär också en utmaning. Idag har både byråer och konsulter kommit olika långt i det digitala arbetet. För att hänga med krävs en översyn av affärsmodellen, vilket kan innebära en övergång till värdefakturering istället för löpande räkning.

– Att övergå till fast pris är allt viktigare ju mer automatiserad redovisningen blir. Man bör se uppdraget som en värdeleverans och ta betalt för värdet på tjänsterna, säger Camilla Carlsson.

En annan rekommendation är att välja en enda programvara för digital redovisning att arbeta med, istället för att försöka hantera många olika. Det gör att redovisningskonsulten eller byrån kan bli riktigt skicklig på sitt system.

– Det är bättre att specialisera sig så att man verkligen utnyttjar tekniken på rätt sätt, istället för att erbjuda 15 system på byrån där man måste bli bra på alla, säger Camilla Carlsson.

Viktigare nischa sig

Att nischa sig inom vissa branscher är också en utveckling som Camilla Carlsson tror kommer att bli en framgångsfaktor.

– Jobbar man mycket med en viss typ av verksamhet blir man bättre på den och kan samtidigt få en bra struktur och effektivitet på arbetsprocessen. Redovisningskonsulter kan inte fortsätta att vara så breda som vi har varit historiskt, vi behöver bygga en branschkunskap för att vara riktigt bra rådgivare, säger hon.

Är det då ett framtidsjobb, redovisningskonsult? Helt klart, svarar Camilla Carlsson.

– Yrket kommer att finnas kvar. Det är ett väldigt roligt jobb och ju mer du kan om kundens verksamhet, desto mer kan du hjälpa kunden och nå deras mål i verksamheten.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.