Annica Kämpe / 14.11.2023

Bilförmån – så funkar det!

Bilförmån

Ett företag kan ge anställda skattefria eller skattepliktiga förmåner. Har en anställd en bil de kör i tjänsten kan en skattepliktig bilförmån uppstå. Detta innebär att den anställda ska betala skatt och företaget arbetsgivaravgifter på ett fastställt belopp. Beloppet räknas fram på Skatteverkets hemsida.

Om den anställda använder arbetsgivarens bil för privata resor mer än 100 mil eller vid mer än 10 tillfällen per år så blir det en bilförmån som den anställde ska beskattas för. Alla bilar bör ha en körjournal som visar bilens körning i tjänst och eventuell privat körning. Detta för att säkerställa att förmånsbeskattning inte ska ske. Det vill säga körjournal bör användas även fast bilen inte körs privat. Detta blir extra viktigt när företaget betalar drivmedel för bilen. Företaget ska enbart betala det drivmedel som bevisligen används för körning i tjänst. Annars ska den anställda förmånsbeskattas för drivmedlet.

Några viktiga punkter inför beräkning av förmånsvärdet:

1. Värdet bilförmån som räknas fram påverkas av extrautrustning, exempelvis:

  • Bilbarnstol
  • Läderklädsel
  • Motorvärmare
  • Lastbox
  • Takräcke
  • Tonade rutor m.m.

2. Justering av bilförmån

Kan ske om det gäller en bil som begränsar den privata nyttan. Detta gäller taxibilar, servicebilar och lätta lastbilar.
En ny ansökan om justerat bilförmånsvärde ska ske varje kalenderår.
Det betyder att när du får justerat förmånsvärde för en bil 2023 måste du göra en ny ansökan innan förmånen ska beskattas januari 2024.

3. Tjänsteresa eller arbetsresa

En tjänsteresa är en resa som den anställd enligt order från arbetsgivaren.
En arbetsresa är en privatresa som sker från bostaden och tjänstestället.
En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att en anställd har sitt tjänsteställe där huvuddelen av arbetet utförs. Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en bedömning av var den anställda har sitt tjänsteställe.

Om arbetet utförs på arbetsplatser som växlar brukar tjänstestället i regel vara den plats där den anställda hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter (12 kap. 8 § första stycket IL).

”Om den anställda sett över en längre tid besöker arbetsgivarens lokaler i genomsnitt mer än en gång i veckan bör tjänstestället anses vara i arbetsgivarens lokaler. Det gäller för alla branscher där de anställda har växlande arbetsplatser, alltså även för t.ex. anställda i byggnadsbranschen, lastbils- och busschaufförer.” – Skatteverket

Det betyder att förmånsbeskattning sker om den anställda kommer till företaget mer än en gång i veckan med sin tjänstebil.

Nya regler för miljöbilar som tas i trafik den 1 juli 2022 eller senare

För miljöbilar som tas i trafik den 1 juli 2022 eller senare ska förmånsvärdet sättas ned enligt en schablon istället för till närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Elhybrider och etanoldrivna bilar omfattas inte av lagändringen, förmånsvärdet för de bilarna utgår från nybilspriset utan sänkning.

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen.
En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023 och gäller till utgången av juni 2026

Avslutningsvis ett tips inför beräkningen av det lönebaserade utdelningsutrymmet.

Det lönebaserade utdelningsutrymmet som möjliggör en utdelning på 20% till den som äger minst 4% av aktierna påverkas av bruttolönen i företaget. Utdelningsutrymmet beräknas på löneunderlaget, dvs hur mycket bruttolön som företaget har under kalenderåret. Om den anställda nettolöneväxlar sin bilförmån påverkas inte det lönebaserade utdelningsutrymmet för ägaren.


Det är värt att nämna att bruttolönen är även underlag för semester, pension och sjukfrånvarogrundande ersättning till den anställde. Allt detta och lite till bör tas med i beräkningen huruvida den anställde ska brutto eller nettolöneväxla.


Utöver detta måste den som vill ta lönebaserad utdelning själv komma upp i vissa lönekrav. Dessa lönekrav är 6 inkomstbasbelopp + 5% av bolagets totala kontanta lönesumma eller 9,6 inkomstbasbelopp.

Vill du ha mer information om just bilförmån så ta en titt på vårt inspelade webinar från den 23.11.2023:

Annica Kämpe

Auktoriserad Redovisningskonsult, koncernredovisare, föreläsare, skribent och Poddcast Host.