Home » Bli en bättre rådgivare med Procountor

Bli en bättre rådgivare med Procountor

När bokföringen är digital och automatiserad kan du enkelt hålla bokföringen uppdaterad.  

Att arbeta med rådgivningstjänster kan vara en stor omställning för redovisningskonsulter. Men du är inte ensam i denna roll – du har stor support att dra nytta av redovisningssystemet. Här går vi igenom en rad verktyg i digtiala bokföringsprogrammet Procountor som kommer att göra dig till en bättre rådgivare. 

Kassaflödesprognos 

Att ha koll på likviditeten är viktigt för många verksamheter, särskilt i tuffa tider. Genom det inbyggda verktyget för kassa – flödesprognoser får du överblick över hur kassaflödet ser ut framöver. Du kan plocka ut prognoser för en vecka eller månad framåt, eller vilken tidsperiod som är relevant för kunden. Bankinformationen uppdateras löpande och kommer automatiskt in i systemet. Den rapport du får ut är dagsfärsk. Finns det planerade händelser som inte är inlagda i bokföringen ännu kan dessa också föras in manuellt för en korrekt prognos.  

Med en manuell process för utlägg och kvittoredovisning riskerar du att gå miste om såväl tid som pengar. Denna retroaktiva approach belastar dessutom ofta både din kostnadssida och redovisningsbyrå. Tänk dig att istället kunna registrera dina kvitton genom bildtagning, se till att dina medarbetare snabbt får betalt för sina utlägg eller se dina kostnader direkt i din bokföring. Med andra ord, vore det inte en gamechanger att kunna sköta allt digitalt? Här kommer 9 fördelar med att digitalisera din process för utlägg och kvittoredovisning.

Aktuella BR och RR  

När bokföringen är digital och automatiserad kan du enkelt hålla bokföringen uppdaterad. Det gör att du hela tiden har aktuella balansräkningar och resultaträkningar. Du kan också jämföra med budget, eller med flera olika budgetscenarior.  

Skapa egna rapporter  

Finns det vissa delar som kunden vill ha koll på, eller som du anser att kunden bör ha lite extra koll på? Skapa rapporter med de delarna och presentera för kunden. Du kan alltid klicka vidare i uppgifterna och se var siffrorna kommer ifrån när du gör din analys. Du kan också ladda ner rapporten och plocka upp den i Excel, för vidare bearbetning av datan.  

Plocka fram nyckeltal  

Att använda nyckeltal för att förstå verksamheten kan göra stor skillnad i kundens.  

lönsamhet och effektivitet. I Procountor kan du ta fram de nyckeltal som passar kundens verksamhet, genom att skapa rapportscheman. Sedan kan du följa upp dessa tillsammans med kunden. Samma nyckeltal kan appliceras på flera kunder.

  
Skräddarsy startsidan  

Underlätta ditt arbete genom att lägga upp de siffror som är relevanta för varje kund på startsidan för företaget. Kanske har du en kund som ringer ofta och vill uppdatera sig. Ställ då in så att uppgifter som efterfrågas visas direkt på startsidan, så kan du snabbt svara på frågor utan att gå djupare in i bokföringen. Om kunden själv använder Procountor kan du hjälpa ytterligare genom att lägga upp samma uppgifter på kundens egen startsida. Då kan hon eller han logga in och se de viktigaste siffrorna direkt.  

Fasta rapporter 

Det finns flera fasta rapporter som enkelt går att plocka ut från Procountor. Ett exempel är försäljningsrapporter där kunden kan se hur varje produkt eller tjänst går, och jämföra med tidigare perioder. Man kan också titta på specifika kunder eller kundgrupper. Inköpsrapporter kan plockas ut på samma sätt. Som rådgivare kan du hjälpa kunden att förstå hur informationen kan användas för att göra verksamheten mer lönsam.  

Jämför kostnadsställen  

Genom funktionen dimensioner kan du hjälpa kunden att jämföra olika kostnadsställen. På detta sätt kan ni tillsammans jämföra lönsamheten i företagets olika delar. Det går till exempel att se hur lönsam varje konsult är i ett konsultbolag, eller jämföra täckningsbidraget för olika produkter som kunden säljer.  

Och dessutom.. 

Procountor erbjuder också verktyg som gör byråns egna processer mer effektiva. 

Office Caddie  

Hjälper byrån att planera arbetet, hålla koll på deadlines och ha överblick över resurserna.  

Accountec byråportal  

Använder ni mer än ett redovisningssystem  Accountec är en portal för byråer, självklart integrerad med Procountor. Med en och samma inloggning når ni alla system och kunder.  

Samarbete kring utbildning och kundrekrytering  

Vi samarbetar med våra partnerbyråer kring marknadsföring och ordnar event för era kunder. Vi sköter allt det praktiska och bjuder era kunder på expertföreläsningar om aktuella frågor.  

Kickback för byråer  

Vi erbjuder återförsäljningsprovision på de belopp som vi fakturerar våra byråpartners kunder. Vi värderar våra samarbetspartners högt, och det vill vi också ska märkas i ekonomin.  

Nu är det hög tid att övergå till digital ekonomistyrning! Prova gratis nu: Procountor-programmet är lätt att använda och du kommer snabbt igång. Beställ gratis log-in till en provmiljö där du kan se det själv