Therese Nicander / 27.06.2023

Framtidens bokföring: 6 digitala trender att hålla koll på

6 digitala trender bokföring

Ta del av Therese Nicanders tankar kring vilka trender man som redovisare bör ha koll på. Therese har mer än 10 års erfarenhet inom finansiell sektor och affärsutveckling och har därmed starka kunskaper inom digitalisering och automatisering av finansiella processer. Läs om vilka 6 digitala trender som Therese tycker vi skall hålla koll på. I dagens samhälle är det allt vanligare att vi använder oss av smarta lösningar för att effektivisera vår vardag. Denna trend har också spridit sig till bokföringsbranschen och förändrat marknaden i grunden. Vi ser nu en övergång från manuella processer till mer digitala och automatiserade lösningar. Men detta är bara början på den förändring som ligger framför oss. I denna artikel, som också publicerats på Ekonomi & Företags hemsida kommer vi att utforska sex digitala trender. Trenderna ställer nya krav på redovisningen och vad de innebär för företagare och redovisningskonsulter.

1. Real time accounting 

Inom bokföringsvärlden har ”real time accounting” blivit allt mer populärt. Vi är i början av denna digitala trend inom bokföring, där integrationer och kvittoappar ger digitala flöden. Detta ställer dock krav på användare att använda de verktyg som finns tillgängliga. Med hjälp av dessa verktyg kan du minska risken för felaktig rapportering, slippa vara beroende av papperskvitton och få snabbare insikt i ditt företags ekonomiska situation. På så sätt kan du fatta bättre beslut och få bättre råd från redovisningskonsulter, som löpande kan hjälpa till att se vad som händer och på sikt även kunna assistera realtid. Bokföringsprocessen blir också mer effektiv när du går från pappersbaserade arbetssätt till att hantera data.

Det gäller särskilt Skatteverket, som aktivt utvecklar API:er för att underlätta för företag och privatpersoner. Genom dessa API:er blir det möjligt att få direkt tillgång till Skattekontot och att skicka in deklarationer på ett digitalt och automatiserat sätt. På sikt jobbar även Skatteverket med att skapa en lösning där de kan hämta momsuppgifter direkt från företag istället för att företagen behöver skicka in dem. 

2. Ökade krav på bokföringsprogram

Med den ökande trenden av enkla och lättanvända appar på smartphones, har användarnas krav även på bokföringsprogram förändrats markant. För att möta dessa krav är det nu viktigare än någonsin för programvaruföretagen att fokusera på att skapa enkelhet, användarvänlighet och snygg design i sina produkter. Användarna vill ha tillgång till allt de behöver på ett enkelt och intuitivt sätt, utan att behöva lägga ner för mycket tid och ansträngning på att lära sig använda en komplicerad programvara.

Detta gäller inte bara småföretagare, utan även större organisationer som vill ha en sömlös bokföringsprocess. För att möta denna nya efterfrågan måste programvaruföretagen anpassa sig till marknadstrenderna. Och utveckla enkla och användarvänliga bokföringsprogram som ger snabb tillgång till önskad information på ett snyggt och överskådligt sätt.

3. Redovisningsbyråer och digital kompetens går hand i hand

Nystartade företag använder sig av digitala plattformar i dess etablering och har därmed redan minskade manuella processer. Ett bra exempel på detta är e-handelsplattformar där köpare och säljare möts digitalt – redan från start. Genom att starta verksamheten på så sätt skapas en ström av digital information som företaget måste hantera och redovisa på ett korrekt sätt. 

Detta ställer höga krav på redovisningsbyråer och redovisningsprogram som måste kunna hämta information direkt från plattformarna för att säkerställa korrekt bokföring och redovisning. Denna utveckling gör att redovisningsbyråerna måste ha en hög digital kompetens och ha möjlighet att integrera med olika digitala plattformar för att kunna erbjuda högkvalitativa och effektiva redovisningstjänster till sina kunder.

4. Dataanalys och datadrivna beslut

En växande trend inom bokföring och redovisning är användningen av dataanalys och datadrivet beslutsfattande. Genom att använda digitala verktyg kan du automatisera fakturahanteringen och få tillgång till stora mängder data på ett enkelt och effektivt sätt. Detta ökar möjligheten att upptäcka avvikelser och problem i din verksamhet, vilket kan leda till bättre affärsbeslut och ökad konkurrenskraft. Dataanalys kan också användas för att förstå dina kunders behov och beteenden, vilket kan hjälpa dig utveckla bättre produkter och tjänster – och sätta rätt priser.

En annan fördel med datadriven bokföring är att revisionsarbetet blir mer effektivt. Genom att ha tillgång till all data på ett ställe kan din revisor snabbt och enkelt hitta den information som behövs för att utföra revisionen. Detta sparar både tid och pengar för företaget och gör revisionen mer effektiv och noggrann.

5. Bokföringsprocesser som stödjer hållbarhetsarbetet

Företagare idag är alltmer medvetna om sin påverkan på såväl miljön som samhället i stort, och ser det som sitt sociala ansvar att agera hållbart. Därför är det viktigt att bokföringsprocessen inte bara är effektiv, utan också stödjer företagets hållbarhetsarbete. Ett sätt att uppnå detta är att använda e-fakturor, vilket ger dig all data strukturerat på ett ställe. Detta gör det möjligt att enkelt hämta ut information om ditt företags miljöpåverkan och skapa rapporter om exempelvis dess koldioxidavtryck. Genom att ha tillgång till denna typ av data kan du som företagare enkelt redovisa din miljöpåverkan och ta beslut som bidrar till en mer hållbar framtid.

6. AI och maskininlärning kommer spela större och större roll

Inom bokföringsbranschen ser vi att datadriven teknik såsom AI och maskinlärning spelar en allt viktigare roll för att kunna driva verksamheten framåt. För att utnyttja tekniken till fullo är det viktigt att se på den som en arbetskamrat, inte som ett hot. Genom att använda verktygen som finns tillgängliga kan du öka effektiviteten och fatta beslut snabbare. Med andra ord, för att vara konkurrenskraftig på marknaden måste du vara medveten om tekniken och dess möjligheter.

AI möjliggör automatisering av manuella uppgifter inom bokföring, vilket frigör tid för mer strategiska uppgifter och att utveckla din verksamhet. Maskininlärning används för att analysera stora datamängder på ett mer effektivt sätt, vilket ger bättre insikter och underlag för beslutsfattande. Sammantaget pekar allt mot att datadriven teknik kommer att vara en viktig del av bokföringsbranschen i framtiden.

Therese Nicander

Scandavian Portfolio Manager - mer än 10 års erfarenhet inom finansiell sektor och affärsutveckling. Kunskaper om bokföring och redovisningskonsulternas behov i digitala miljöer