Lisa Bjerre / 10.02.2020

Dags för bokslut – håll koll på ränteavdragen

Nu är det dags för bokslut 2019 – och det är första gången de nya skattereglerna för ränteavdrag ska tillämpas.

”Det finns en stor osäkerhet kring detta, och som redovisningskonsult måste man kunna en hel del”, säger redovisningsexperten Peter Berg.

Ränteavdragen begränsas

En stor skatteändring som trädde i kraft 1 januari 2019 är begränsningarna i ränteavdragen. Ändringen gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar och får en hel del konsekvenser i bokslutet.

Leasingavtal påverkas

Ett område som påverkas är finansiella leasingavtal. Dessa avtal ska nu betraktas som köp på kredit, snarare än uthyrning. De företag som har leasingavtal för tjänstebilar kommer att behöva räkna ut hur stor räntedelen är av betalningarna, och inkludera dessa i gränsbeloppet för ränteavdrag.

”Syftet med skatteändringen var att begränsa ränteavdragen. Då ska man inte kunna kringgå det genom exempelvis leasing”, säger Peter Berg.

Återföring i deklarationen

Även redovisningen av byggnation och andra investeringar över längre tid påverkas. Vid exempelvis uppförande av en byggnad är det många företag som tar upp räntedelen av investeringen som en tillgång, istället för en kostnad. Har man gjort det i redovisningen måste man återföra beloppet i deklarationen.

För att förenkla råder Peter Berg att man slutar aktivera räntor på det kopplade området, där man måste göra likadant i skatten som i bokföringen. Inom det frikopplade området kan man däremot fortsätta att aktivera räntor.

Ny deklarationsblankett

De nya reglerna ska tillämpas i en ny deklarationsblankett, N9.

”Den är inte helt självförklarande och man måste kunna en hel del som redovisningskonsult för att klara av det”, säger Peter Berg.

Redovisningssektorn står inför många nya frågor idag, och mycket kommer att utkristallisera sig de närmaste åren.

”De flesta företag kommer att få dra av alla sina räntekostnader. Men man kommer att behöva göra en beräkning för att säkerställa att man inte har överskridit gränsbeloppet”, säger redovisningsexperten Peter Berg.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.