Procountor / 07.11.2023

Effektivisera bokslutet – 7 smarta knep som sparar tid och minskar fel

Effektivisera bokslutet

Står du vid skiljevägen av bokslutsarbetet, där varje beslut kan göra stor skillnad? Med rätt verktyg kan du effektivisera bokslutet och förvandla processen från utmaning till succé. Denna artikel visar dig hur bokföringsprogrammet Procountor inte bara effektiviserar arbetet utan också minimerar felmarginalerna.

1. Effektivisera avstämningen

Att genomföra ett årsbokslut har alltid varit en tuff nöt att knäcka. Det kräver att du går igenom ett helt års ekonomiska transaktioner, stämmer av varje siffra och ser till att ditt företags finansiella rapport speglar den faktiska verkligheten. Det här har ofta inneburit en ändlös rad av kontroller och balansräkningar, vilket inte bara är tröttsamt utan också öppnar upp för misstag.

Men nu är det dags att säga hejdå till den gamla skolan. Vår lösning är praktisk och direkt: vi har byggt ett avstämningsverktyg som tar dig genom bokslutet steg för steg, utan krångel. Och för att göra det ännu enklare har vi en checklista som täcker hela processen. När du bockar av varje punkt kan du vara säker på att du inte missar något.

Det här är inte bara en checklista, utan din roadmap till ett felfritt bokslut. Vårt system håller koll på allt åt dig, så att du kan hitta och åtgärda fel på nolltid.

2. Registrera varje händelse i realtid

När du närmar dig ditt bokslut känns den manuella metoden som en kamp mot klockan. Att samla ihop månader av ekonomisk data i sista stund är inte bara tidskrävande, utan ökar även risken för fel och inkonsekvenser i ditt finansiella underlag.

Men föreställ dig ett annat scenario: i Procountor utvecklas ditt bokslut i realtid. Varje faktura, varje betalning och varje finansiell händelse registreras direkt när de uppkommer. Inga fler staplar av papper att gå igenom, inga försenade uppdateringar som hänger över dig. Du har alltid tillgång till de senaste siffrorna, vilket gör att du kan upprätthålla precision och aktualitet i din finansiella rapportering. Procountor ”lär sig” även av dina tidigare bokslut och anpassar sig därefter, vilket strömlinjeformar hela processen och minskar den mänskliga faktorns inverkan framåt.

3. Använd ett flerfliksystem

För dig som närmar dig bokslutet kan utsikten att djupdyka i detaljerna i ditt bokföringsprogram verka överväldigande. Att förlora dig i ett hav av flikar och funktioner är lätt hänt, vilket kan bromsa din effektivitet och leda till potentiella fel genom att detaljerna glöms bort.

Istället kan du omvandla processen från en mödosam navigering till en effektiv och sammanhängande uppgift. Procountors flerflikssystem tillåter dig att ha flera delar av bokslutet öppna samtidigt i din webbläsare. Det betyder att du kan jämföra siffror och poster sida vid sida, utan frustrationen av ständiga skärmbyten.

Genom att tillämpa denna metod behåller du en klar överblick och kan enkelt växla mellan olika avsnitt av bokslutet. Det minimerar riskerna för misstag och gör att du kan behålla fokus där det behövs, när det behövs.

PRO INSIGHT:

Procountor lägger stor vikt vid användbarheten i programmet. Alla understrukna detaljer i gränssnittet representerar en djupdykning till detaljnivå. Via dessa kan du ta dig direkt till den ursprungliga bokföringsraden.

4. Koppla dokumentation till varje bokföringspost

Du vet hur kritisk varje sekund och detalj i ett bokslut är. Att leta efter tillhörande dokument som kvitton eller fakturor blir en tidskrävande jakt, vilket hindrar både snabba beslut och noggrann granskning.

Vår intuitiva lösning kopplar automatiskt dokumentation till respektive bokföringspost, vilket drastiskt minskar tiden du lägger på att söka och jämföra. Oavsett om det är en faktura, ett kvitto eller annat viktigt dokument, ger Procountor dig ögonblicklig tillgång – en lättnad för både bokslutsarbetet och för de revisorer som ska granska underlagen.

PRO TIP:

Vi på Procountor går ett steg längre med vår snabbnavigering. Glöm långa sökningar genom svårnavigerade skärmar eller oändliga mappar. Med bara några klick kan du dyka djupt in i detaljerna för varje faktura: hur den har bokförts, dess innehåll och tillhörande transaktionshistorik.

5. Förenkla arbetet för din revisor (och för dig själv)

Att förenkla arbetet för din revisor är nyckeln till ett enklare och mer strömlinjeformat bokslut. Och med Procountor får du en lösning som gör precis det.

Genom direkt tillgång till all relevant information och transaktioner i systemet, kan revisorn arbeta obehindrat och med full insyn. Det innebär snabbare granskning, färre frågor till dig, och ett snabbare genomfört bokslut. Varje moment i Procountors bokslutsprocess är utformat för att vara intuitivt och lättillgängligt, så att revisorn kan fokusera på att granska och verifiera data snarare än att slåss med komplexa system.

PRO TIP: 

Att arbeta med revisorer som inte är bekanta med Procountors bokföringssystem behöver inte innebära huvudvärk. I vår handbok för revisorer hittar du tips och tricks som gör det lekande lätt för dem att komma igång, söka, och hitta den relevanta informationen de behöver.  

6. Skapa en överblick av kontoaktiviteter

Vid bokslut står du inför uppgiften att säkerställa att varje siffra och varje konto är korrekt. Det är en grundläggande men utmanande – och ofta tidskrävande – del av processen.

Tänk dig att istället kunna göra kontoavstämningar snabbt och korrekt, där du enkelt jämför kontobalanser och resultatposter. Procountor gör det möjligt för dig att överblicka och sammanställa kontoaktiviteter i en klar och koncis vy. Med bara ett par klick får du en ögonblicksbild av ett konto och kan verifiera att alla poster och transaktioner är korrekt registrerade.

7. Gör reskontraavstämningen till gårdagens problem

Du som ekonomiansvarig vet att varje minuts effektivisering räknas. Den gamla skolans reskontraavstämning, där varje kredit och debet måste granskas för sig, kan kännas som en evighetsmaskin av siffror och justeringar.

Men nu kan du glömma det mödosamma bläddrandet genom varje kunds konto för att hitta de där sista differenserna. Med Procountor får du en helikoptervy över din reskontra. Ett intuitivt gränssnitt och kraftfulla verktyg möjliggör snabb verifiering och jämförelse av saldon, vilket reducerar risken för mänskliga misstag och ger dig mer tid att fokusera på viktigare uppgifter.

Verkar det för bra för att vara sant? Du behöver inte ta oss på orden. Övertyga dig själv genom att prova Procountor gratis och se skillnaden med egna ögon.

Vill du djupdyka mer i ämnet? Titta på vårt inspelade webinar. Webinaret hålls tillsammans med auktoriserade redovisningskonsulten Annica Kämpe:

Procountor