Benita Helistö / 14.03.2018

Ett ekonomistyrningsprogram – flera länder

Procountor logo

Procountors fördel för företag är att ekonomin är alltid i realtid, menar Wolts CFO Henna Mäkinen.

Wolt Enterprises är ett start-up företag inom food tech, som tar restaurangen dit du befinner dig. Genom Wolt- applikationen beställer du mat med din egen smarttelefon. Samtidigt fungerar applikationen som en plattform för restauranger där du kan se vad de olika restaurangerna har för utbud.

I Sverige är det möjligt att beställa mat genom Wolt i Stockholm och Örebro. Utöver dessa två städer kan du också göra matbeställningar i Köpenhamn, Riga, Tallinn, Tartu, samt fem finländska städer.

Företagets ekonomi styrs i Sverige, Finland och Danmark med Procountor Financials. I varje land finns också en lokal redovisningsbyrå, som sköter bokföringen i samma program.

HennaMakinen-Wolt.jpg

Henna Mäkinen, CFO på Wolt tycker att Procountor Financials är ett smidigt bokföringsprogram för ett företag med verksamhet i flera nordiska länder. 

Samarbetet med redovisningsbyråerna går smidigt och arbetsfördelningen är tydlig.

– Bokföringen och löneberäkningen har vi gett till byråerna medan vi själva hanterar efterkalkyleringar, berättar Henna.

Vilket värde bidrar Procountor med till ett företags ekonomistyrning?

– Leverantörsfakturornas situation är enkel att kontrollera via programmet i realtid. Att ta fram olika typer av rapporter och specifikationer går också att göra utan svårigheter.

– Kundgränssnittet driver vi däremot genom en skild kanal från vårt eget system. Detta beror på den stora volymen – vi har närmare 1000 olika restauranger vi fakturerar veckovis. Men inköpsfakturor, löner och bokföring har vi koncentrerat till Procountor, där vi kan följa läget dagligen.

Minimera överraskningarna

Med digital ekonomistyrning kan företagets ekonomiavdelning och annan ledning följa ekonomin i realtid. Det blir lättare att forma en helhetsbild och förutse förändringar – vilket minimerar överraskningar.

Benita Helistö