Procountor / 28.08.2023

Fakturamall – så här ser en riktig faktura ut

Fakturamall

Nedan hittar du informationen som ska finnas på en faktura i Sverige och en gratis fakturamall i Excel. Vill du vara säker på att dina fakturor innehåller allt som behövs kan du skaffa ett faktureringsprogram som ser till att det är rätt information på fakturan

Kolla här om du behöver en gratis fakturamall i Excel eller ett gratis faktureringsprogram?

En faktura ska innehålla

 1. Fakturans datum
 2. Löpande fakturanummer
 3. Säljarens VAT-nummer eller organisationsnummer
 4. Säljarens och köparens namn och adress
 5. Produktens eller tjänstens mängd och beskrivning
 6. Produktens eller tjänstens leveransdatum
 7. Enhetspris utan moms
 8. Momssatsen
 9. Momssumman

I dessa situationer rekommenderar vi dig att vända dig till en professionell bokförare

 • Orsak till skattefri försäljning eller omvänd skattskyldighet
 • Köparens skattenummer (omvänd momsskyldighet och gemenskapsintern försäljning)
 • Information om nytt transportmedel
 • Information om vinstmarginalbeskattning
 • Uppgift om säljaren har godkännande för F-skatt
 • Referens till tidigare faktura om en faktura är redigerad
Fakturamall

Tips för faktureringen

Sträva efter att fakturera samma dag som du får in beställningsbekräftelsen
Om du skjuter upp faktureringen, skjuter du också upp pengarnas inflöde på kontot. Dessutom kan du glömma saker som du har kommit överens om med din kund om du inte skickar iväg fakturan genast. Du ger ett professionellt intryck när din kund får fakturan direkt efter köpet.

Gör fakturan klar för fakturering
så tidigt som möjligt antingen som en offert, beställning eller ett fakturautkast. Själva faktureringstillfället borde inte ta längre än en minut.

Skicka fakturan i den form som kunden önskar
som e-faktura om han eller hon ber om det, som e-post faktura om ni kommit överens så eller traditionellt i pappersform om du inte är säker på hur kunden vill ta emot fakturan.

Ta hand om att fakturorna arkiveras
Företagarens skyldighet är att förvara allt bokföringsmaterial i sju år. Det räcker med att ha materialet i elektronisk form om den finns sparad på minst tre ställen.

Redigera aldrig en faktura som du redan skickat iväg
Om det blev fel på fakturan som du skickat till kunden, ska du kreditera fakturan och ersätta den felaktiga fakturan med en ny. Du kan såklart redigera en faktura tills du skickar den till kunden och till bokföraren.

Behöver du en gratis fakturamall i Excel eller ett gratis faktureringsprogram?

Vi tycker att varje företagare ska ha tillgång till fungerande och ändamålsenliga verktyg. Vi erbjuder dig ett gratis faktureringsprogram, som används av tusentals nöjda företagare, eller alternativt en behändig fakturamall i Excel.

Gratis faktureringsprogram

 • Klara, tydliga fakturamallar
 • Obegränsad användningstid
 • Fakturorna är säkert förvarade
 • Automatisk fakturanumrering
 • Möjlighet till e-fakturering
 • Fakturaförteckning
 • Standardinställningar för fakturering

Gratis fakturamall i Excel

 • Färdig mall för faktura
 • Kopiera fakturamallen till ny faktura
 • Möjlighet att modifiera fakturamallen

Procountor Faturering är ett gratis faktureringsprogram

Du får ett gratis faktureringsprogram av oss som har färdiga, tydliga underlag för fakturor och med vilken du kan skicka elektroniska fakturor.

Du ger ett professionellt intryck

Skapa klara och tydliga fakturor, där kalkyleringar och den svenska lagstiftningen är automatiskt beaktade.

Du sparar tid

Hitta alla tidigare fakturor behändigt i fakturaförteckningen och kan använda dem som fakturamallar

Du får dina pengar snabbare

Eftersom du kan leverera dina fakturor på det sätt som din kund önskar betalar de fakturorna snabbare.

Varför gratis?

Använd Procountor Fakturering för att hantera dina kunder och produkter och för att skicka offerter och elektroniska fakturor. Du kan använda tjänsten gratis när din årliga fakturamängd är liten (upp till 10 fakturor). När din årliga fakturamängd ökar, kan du utvidga till en avgiftsbelagd version. Det glädjer oss att ha användare som gratisversionen räcker till, eftersom vi tror på att de gärna rekommenderar vår tjänst till andra företagare.

Gratis fakturamall i Excel

Så här använder du fakturamallen i Excel

 1. Ladda ner och spara fakturamallen på din dator och öppna den i Excel.
 2. Fyll i uppgifterna för ditt företag i fälten E3, E4 och E5 och ersätt logon med din egen logo. Alternativt ta bort logon.
 3. Ange ett löpande fakturanummer till varje faktura (fält L6) och ett referensnummer från referensnummerlistan som du fått från banken (fält F54).
 4. Fyll i de andra grundläggande inställningarna för varje faktura såsom betalningsvillkor, leveransdatum etc.
 5. Ange vid behov en redogörelse för det du fakturerar i fält C17.
 6. Fyll i fakturaraderna med de uppgifter du vill ha i dem. På basen av mängden (kolumn H), skattefria enhetspriset (kolumn J) och Moms-procenten (kolumn K) räknas det totala priset (kolmn L) samt skattespecifikationen i fakturaunderlagets nedre kant.
 7. Printa ut eller spara fakturan som PDF-fil och skicka den till din kund antingen per post eller e-post.
 8. Skapa en kopia av varje faktura du gör och spara den som en egen fil försedd med ett fakturanummer.
 9. Arkivera fakturorna i mappar som antingen är kund-, månads-, eller årsspecifika.

För att undvika att fakturamallen går i olag då den används är största delen av kolumnerna låsta. Alla de fält som behöver bearbetas är trots allt öppna. Du kan ta bort låsningen vid behov genom att gå till ”Skydda arbetsbok” under mellanbladet ”Granska” i Excel.

Procountor