Lisa Bjerre / 27.01.2020

Fler kan starta aktiebolag när kapitalkravet sänks

Nu blir det lättare att starta aktiebolag – från årsskiftet sänks kravet på aktiekapital till 25.000 kronor.– Det sänker tröskeln för att starta aktiebolag istället för enskild firma, säger Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton.

Flera fördelar med aktiebolag

Att fler ska få möjlighet att starta aktiebolag är syftet när kravet på aktiekapital halveras från 50.000 kronor till 25.000. Regeringen väntar sig att fler aktiebolag startas, särskilt inom tjänstesektorn där det sällan krävs dyra investeringar för att komma igång.

Att fler får chansen att driva aktiebolag är positivt på många sätt, eftersom det finns en rad fördelar med aktiebolag som bolagsform. Bland annat slipper ägaren personligt ansvar för företagets åtaganden. Det innebär att ägaren inte kan förlora mer pengar än de han eller hon har lagt in som aktiekapital.

– I enskild firma däremot är du ensamt ansvarig för allt direkt, förklarar Catrin Åkerlund.

Men det är inte bara fördelar med att aktiekapitalet sänks. Ändringen har mött kritik, eftersom bolagen blir mer sårbara med mindre kapital.

Lättare att hamna i kontrollbalansräkning

Catrin Åkerlund varnar för att risken ökar att företaget förbrukar mer än hälften av aktiekapitalet. När så sker behöver en kontrollbalansräkning upprättas, där företagaren ska visa hur fortlevnaden av bolaget ska gå till.

– Går bolaget bra är det inga bekymmer, men det kan lika gärna vara så att du är i kontrollbalansläge direkt vid första fakturan, säger hon.

Om man hamnar i det läget har bolaget åtta månader på sig att komma på banan igen. Antingen genom att det kommer in intäkter, eller genom att ägarna stoppar in mer pengar i företaget. Om det inte sker behöver bolaget likvideras.

Ta in pengar på andra sätt

I stort sett alla företag behöver rörelsekapital, även om inga kapitaltunga investeringar görs. Redovisningsexperten Peter Berg påpekar att om aktiekapitalet är så lågt som 25.000 kronor, kan mer pengar behöva tas in på annat sätt.

– Jag gillar tanken på att låsa så lite som möjligt i aktiekapital och istället ta in pengar på ett mer flexibelt sätt.

Som exempel nämner Peter Berg att man kan göra ett villkorat aktieägartillskott ,om det är eget kapital som behöver skyddas. Är det likviditeten som behöver stöd kan man göra en inlåning från aktieägare.

– Varken företagare eller rådgivare bör stirra sig blinda på att kravet på lägsta aktiekapital sänks, säger han.

Fler bolag förväntas startas

Hur många fler aktiebolag som kommer att startas när kravet på aktiekapital sänks finns det inga prognoser om, även om regeringen tror att antalet ökar. Förra gången aktiebolaget sänktes, från 100.000 till 50.000 kronor, ökade antalet nystartade aktiebolag från 8.000 om året till 30.000. Det återstår att se om effekten blir lika kraftig när kravet på aktiekapital ännu en gång halveras.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.