Home » Från timdebitering till fast pris – så gjorde redovisningsbyrån Redovisa Resultat

Från timdebitering till fast pris – så gjorde redovisningsbyrån Redovisa Resultat

Procountor logo

För ett och ett halvt år sedan gick redovisningsbyrån Redovisa Resultat över till fast pris. Nu kan deras kunder köpa sin redovisning på månadsprenumeration – och många väljer att göra det.

– Det är tryggt för kunderna. Nästan alla vill ha ett fast pris idag, för de vill ha kontroll över vad redovisningskostaden kommer att bli för hela året, säger Rubin Virdi, en av företagets grundare.

Rubin_Virdi_1.jpg

Rubin Virdi är en av grundarna på redovisningsbyrån Redovisa Resultat, som erbjuder sina tjänster med fast månadspris för företag.

När Redovisa Resultat började erbjuda sina tjänster till en fast månadskostnad gav de sina befintliga kunder ett val: de som ville fick fortsätta med timdebitering, och de som önskade fick en offert om fast pris. Många har valt att gå över till månadsprenumeration. Då ingår även årsredovisningen i priset, vilket gör att den relativt stora kostnaden sprids ut över året.

– Både mindre och större bolag är intresserade av fast pris för det ger dem koll på kostnaderna, konstaterar Rubin Virdi.

För småföretag erbjuder Redovisa Resultat ett fast pris på 1250 kronor i månaden. Då ingår ett visst antal verifikat och löneredovisning för en anställd. Men de flesta av deras kunder är större bolag och då inleds samarbetet med att de timdebiterar i två-tre månader. Det ger en uppfattning om hur mycket arbete det handlar om, och därefter kan byrån lämna offert på en fast månadskostnad.

För även om priset är fast behöver det fortfarande vara rätt.  Om det är för lågt blir byrån missnöjda, om det är för högt blir kunden inte nöjd.

– Det gäller att komma överens om ett pris som bägge parter är nöjda med. Och så länge kunden känner att du gör ett bra jobb, att du är proaktiv och ger dem ett mervärde – då finns det sedan ingen anledning för dem att byta byrå, säger Rubin Virdi.

Digital bokföring ger flexibilitet

Redovisa Resultat startades 2010 och har sedan dess vuxit till 18 anställda och en årsomsättning på över 11 miljoner kronor. Hur mycket erbjudandet med fast prenumerationspris har bidragit till företagets framgång kan inte Rubin Virdi säga, det är ännu för tidigt. Men en helt avgörande framgångsfaktor har varit att byrån arbetar med webbaserade redovisningsprogram.

– Det gör att vi kan anpassa oss efter kundens behov. Det finns alltid minst två konsulter som kan företagets redovisning. Och när det går sämre för ett företag kan de ta hem bokföringen, men behålla oss som rådgivare. När det går bättre vill de lägga ut mer på oss igen. Att vi arbetar helt digitalt gör det möjligt för oss att vara flexibla, säger Rubin Virdi.

Rubin_Virdi_2.jpg

Virdi menar att användningen av digitala bokföringsverktyg ger utrymme för flexibilitet.

Redovisningsbranschen är en bransch i förändring, tack vare den digitalisering och automatisering som pågår. Rubin Virdi tror att det bara dröjer ett eller två år innan all manuell instansning av verifikat är borta och istället sköts automatiskt av dagens moderna, webbaserade programvaror. På lite längre sikt kommer all bokföring att automatiseras, tror han.

– Då blir redovisningsbyråernas roll att vara rådgivande. Det är en stor omställning för många byråer, för då måste man ha kunskap och utbildning för att klara av rådgivningen. De byråer som inte hänger med på det här kommer att försvinna, säger Rubin Virdi.

Växande intresse för fast pris

Det erbjudande till småföretagare som Redovisa Resultat lanserade förra året gjorde succé direkt. Intresset för fast pris ökar i alla branscher och oavsett storlek på företag, upplever Rubin Virdi.

– Det gäller att anpassa sig och vara med när förändringarna sker. Det räcker inte att börja när det redan har hänt, då har man tappat kunder och marknadsandelar.

Rubin Virdis råd till andra redovisningsbyråer är att skanna av marknaden ofta för att hålla koll på vilken programvara som är bäst för kunderna, och att kompetensutveckla sin personal.

Det är också viktigt att inte släppa taget om redovisningen helt, även om bokföringen automatiseras.

– Annars är det lätt att man slutar tänka och förutsätter att maskinerna gör rätt. Får man då en redovisningsfråga kanske man har glömt. Det går inte, du måste fortfarande ha kunskapen, säger Rubin Virdi.

Hans råd till företag som står inför att erbjuda fast pris är att vara noga med att ange i avtalet vad som ingår och vad som inte ingår. Man bör också sätta sig ner med kunden och förklara tydligt, för att säkerställa att kunden förstår.

– Det är inte alltid kunden har kunskap om alla termer. Då kan det bli så att kunden förväntar sig att få mer än vad som faktiskt står i avtalet, vilket gör kunden missnöjd och skapar frustration för byrån. Det är också viktigt att ha en flexibilitet i organisationen som gör att man kan anpassa samarbetet när kunden växer eller vill minska, och allt eftersom nya tjänster efterfrågas, säger Rubin Virdi.