Lisa Bjerre / 23.04.2019

Han vill peppa äldre att börja ny karriär

Foto: Niklas Palmklint

Sveriges befolkning blir allt äldre, samtidigt som arbetslivet åldersdiskriminerar människor allt tidigare i karriären. Ekvationen går inte ihop – John Mellkvist bestämde sig för att göra något åt det.

För två år sedan tog PR-konsulten John Mellkvist upp kampen mot ålderismen – de åldersfördomar som ligger bakom åldersdiskriminering. Idag är han ambassadör i regeringens nya delegation för äldre arbetskraft.

– Vi behöver förändra attityderna till äldre i Sverige. Vi behöver se mer positivt på åldrande, för vi kommer att se mer av det, säger han.

Det finns många fördomar mot äldre – exempelvis att de är mindre flexibla och drivna. Fördomarna kan leda till att äldre arbetstagare får andra arbetsuppgifter, men också till att de inte kallas till intervju när de söker jobb. En studie som gjordes vid Linnéuniversitetet för ett par år sedan visar att chansen att bli kallad till intervju minskar redan i 40-årsåldern.

– Att åldersdiskrimineringen kryper ner i åldrarna stämmer illa med att våra äldre blir allt piggare och har allt större kapacitet, säger John Mellkvist.

Pigga 70-åringar

Dagens 70-åringar är piggare, reser mer och äter nyttigare än tidigare generationer. De har bättre hälsa och en högre kapacitet både fysiskt och intellektuellt, visar en åldersstudie som pågått i snart 50 år vid Göteborgs universitet.

En anledning till dagens åldersdiskriminering är att bilden av äldre inte har hängt med i den verkligheten, tror John Mellkvist.

En annan är att digitaliseringen gör företag ängsliga.

– Företag tror att de kan framtidssäkra sin verksamhet genom att säga upp äldre och nyanställa unga människor. Men det är som att slänga sin telefon varje gång det kommer en ny uppdatering av operativsystemet. Det man behöver göra istället är att uppgradera sitt operativsystem: att ge personalen kompetenslyft.

Att det är viktigt att motverka ålderismen är inte bara en fråga för individen. Hela samhället påverkas när äldre diskrimineras, påpekar John Mellkvist. Hos unga människor skapar det otrygghet och stress att se hur illa man behandlas när man åldras. Dessutom behöver yngre medarbetare den grundtrygghet som kollegor med längre erfarenhet kan ge.

Ålderism skapar kompetenssvinn

Ett annat problem med ålderismen är att människor inte kommer till sin rätt i arbetslivet.

– Det är ett stort kompetenssvinn, en humankapitalförstöring, säger John Mellkvist.

Ytterligare en negativ effekt är att innovationsklimatet försämras.

– När känslan sprider sig att du anses för gammal vid en viss ålder skapar det rädsla. Man håller hårdare i bordskanten och vågar inte flytta på sig. Den dynamik som skapas när nya människor kommer in med andra erfarenheter är en förutsättning för innovation, konstaterar John Mellkvist.

För att motverka ålderismen anser han att vi behöver tänka på karriär på nya sätt. Tidigare har människor haft en linjär karriärkurva som gått upp, toppat på mitten och sedan dalat nedåt mot pension. Den tiden är slut nu, menar han.

– När du känner att det börjar tvivla och är på väg nedåt – starta då en ny karriärkurva! Gör något annat. Det håller energinivån uppe.

Som företagare är det viktigt att inte bara kompetensutveckla befintlig personal, utan också att vara tydlig med att man välkomnar sökande i alla åldrar vid rekrytering. Många människor vågar inte söka jobb idag eftersom de tror att de ändå inte kommer på intervju, förklarar John Mellkvist.

– Vid en rekrytering tycker jag att man ska träffa så många kandidater som möjligt, för det är först då du kan bilda dig en uppfattning om vem personen är och vad den är gjord av för virke, säger han.

För John Mellkvist är kampen mot ålderismen en livsuppgift. Målet är att åstadkomma en atmosfär där ingen är rädd att söka ett jobb av åldersskäl.

– Alla ska känna att de har möjlighet att sätta igång nya saker, även i åldrar där man tidigare inte har haft den möjligheten. Jag vill att fler ska kunna se fram emot att bli äldre, säger han.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.