Lisa Bjerre / 09.05.2018

Hotet är avvärjt – revisionsplikten återinförs inte

Procountor logo

Trots Riksrevisionens rekommendation att återinföra revisionsplikten för de minsta aktiebolagen har regeringen beslutat att inte ta frågan vidare. Revisionsplikten ska inte återinföras – till glädje för både småföretag och alla de bokföringskonsulter som nu lugnt kan fortsätta att arbeta som tidigare.

”Det var den förra, borgerliga regeringen som drev igenom att revisionsplikten avskaffades. Så om någon skulle ta upp det på nytt skulle det vara den sittande regeringen”, säger Stefan Sundgren, professor i redovisning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Men så kommer alltså inte att ske.

”För små företag som inte vill ha revisor är hotet nu avvärjt”, konstaterar Stefan Sundgren,

Han tycker att beslutet är positivt.

”Jag har alltid varit för att revisor ska vara frivilligt i små bolag, det är en onödig kostnad för en ensamföretagare. Men det finns både vinnare och förlorare, för revisorer är det förstås negativt”, säger Stefan Sundgren.

När ska man ha revision?

För vissa företag rekommenderar han dock att anlita en revisor redan från början – antingen om man är flera delägare som ska komma överens, eller om företaget planerar att växa.

”Att ha revision kan minska risken för problem i framtiden.”

Stefan Sundgren tycker också att ett tidigare förslag vore intressant att titta vidare på: att ge redovisningskonsulter auktoritet att rapportera att ett företags redovisning är okej. Det skulle ge en signal till externa parter att ett företag sköter sin ekonomi och sina skatter.

Kritiken från Riksrevisionen har nämligen varit att revisionspliktens avskaffande har lett till ökad risk för skattefusk. De har också hävdat att avskaffandet inte har gynnat tillväxt och lönsamhet, vilket var förväntan när revisionsplikten togs bort år 2010. Tvärtom har de företag som valt bort revisor vuxit långsammare än andra bolag. De har också haft lägre tillväxt.

Men Stefan Sundgren är skeptisk till de resultat som Riksrevisionen redovisar i sin rapport.

”Jag tycker att man borde undersöka detta på ett lite annorlunda sätt, och noggrannare, för att veta säkert. Det kan finnas andra anledningar till det resultat de visar på, som att de bolag som har gått sämst är de som har valt bort revisor.”

Vad gäller skattefusket anser Stefan Sundgren att ökade resurser till Skatteverket skulle vara en bättre åtgärd än att återinföra revisionsplikten.

”Skatteverket skulle ha större resurser att utföra granskningar. Det är viktigare. Att revision ger mindre skattefusk är inte lika tydligt, eftersom företagen väljer sin revisor själva”, säger Stefan Sundgren.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.