Lisa Bjerre / 20.11.2018

Kan arbetslöshet vara framtiden för redovisningskonsulter?

Procountor logo

Redovisningsbranschen är på väg att förändras i grunden – och det kommer att leda till arbetslöshet bland redovisningskonsulter. Det tror Peter Rexhammar och Anna-Bella Packwood som driver revisionsbyrån Deskjockeys.

– Det sker redan en stor utslagning i det tysta. Vi märker att kollegor blir tröttare, sjukare, drabbas av utbrändhet. Branschen är euforisk inför omställningen, ”vi ska bli rådgivare!”. Men det kommer inte att funka, säger Peter Rexhammar som själv är revisor i grunden.

Varför kommer det inte att funka?

– Bara för att arbetet automatiseras utvecklas inte redovisningskonsulten per automatik till en rådgivare. Det är de riktigt duktiga konsulterna som kommer att få rådgivarrollen, säger Peter Rexhammar.

Många av dagens redovisningskonsulter har inte den kunskap som krävs för omställningen, menar hans kollega, Anna-Bella Packood, själv redovisningskonsult från början.

– De har aldrig hållit på med det här. Och de har kanske inte alltid den sociala kompetensen heller, säger hon.

– Eller viljan att hålla i kundkontakter, försäljning och den biten, fyller Peter Rexhammar i.

Diversifiering skapar nya roller

Vad ska man göra istället då – om man inte klarar av omställningen? Peter Rexhammar och Anna-Bella Packwood tror att det kommer att ske en diversifiering i branschen. Tidigare har redovisningskonsulten gjort allt, från ax till limpa. Samlat in och registrerat kvitton, bokfört, haft kundmöte. Nu bryts värdekedjan upp i separata delar. Det syns redan en diversifiering av marknaden där aktörer specialiserar sig på olika nivåer, påpekar de, och nämner ett par exempel:

– Det finns aktörer som bara gör den första delen, som Dooer, och sedan lämnar över till revisor eller redovisningskonsult. Och aktörer som specialiserar sig på löner, säger Peter Rexhammar.

För redovisningskonsulten blir utmaningen att hitta sin egen roll i det nya landskapet.

– Dagens redovisningskonsulter måste tänka till. Var gör jag mest nytta i den värdekedjan? råder Peter Rexhammar.

Hur kan de nya rollerna i värdekedjan se ut konkret? Peter och Anna-Bella målar upp ett scenario där någon har i uppdrag att göra produktionen av redovisning och avstämningar. Sedan är det ett annat företag som gör lönen. Den färdiga bokföringen levereras till ytterligare ett företag, som sköter dialogen med kunden.

Alla ska inte vara experter på allt – det handlar om rätt man på rätt plats.

– Jag tror att man ska ha en stolthet i att vara en del av förädlingsprocessen, även om man arbetar i det första steget i kedjan. Man behöver man inte känna sig passé och kasserad för att man inte klarar svår bolagsjuridik, säger Anna-Bella Packwood.

– Många gör ju redan så här inom företaget. Men det kommer att bli mer så även mellan olika underleverantörer, säger Peter Rexhammar.

Kräver kompetens inom IT och bokföring

Utslagningen kommer inte bara att ske bland individuella redovisningskonsulter, utan även på byrånivå, tror Peter Rexhammar. Han påpekar att det finns 3.500 redovisningsbyråer i Finland och 4.000 i Norge. I Sverige finns det hela 21.500 byråer.

Peters och Anna-Bellas egen byrå Deskjockey började omställningen till det digitala redan 2013. Deras största utmaning idag är att rekrytera rätt personal. Det nya arbetssättet kräver anställda som har kompetens inom integrationer mellan system, och en förståelse för hur de automatiserade programvarorna fungerar.

– Samtidigt ska de förstå bokföring. Och den kombinationen av bokföring och IT utbildar man inte i än, säger Anna-Bella Packwood.

Förståelse för kundens verksamhet är också viktigt när Deskjockeys anställer. När programvarorna tar över de automatiska arbetsuppgifterna hamnar redovisningskonsulten i helt andra diskussioner med kunderna – och det ställer högre krav. För att kliva in i den rollen behöver man gilla att umgås med människor.

– Man ska kunna lyfta luren och prata, säger Peter Rexhammar. Orka vara en aktiv projektledare för att lösa problem. Vi jobbar med experter på stora byråer inom skatter och redovisning, för vi kan inte allt själva.

Anna-Bella Packwood lägger till att man behöver vara nyfiken och öppen för förändringar.

– Men har man jobbat 30 år i branschen är det svårt att plötsligt bestämma sig för att bli öppen kommunikativ och nyfiken, säger Peter Rexhammar.

– Det blir en stor omställning för vissa. Och då får man kanske istället koncentrera sig på någon del av värdekedjan, säger Anna-Bella Packwood.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.