Lisa Bjerre / 13.11.2019

Lägre skatt för generationsskifte i företag – men se upp för fällorna

Sedan 1 juli kan företagare sälja sitt bolag till anhöriga utan att drabbas av hög beskattning. Men det finns en hel del att tänka på inför ett generationsskifte – här är experternas bästa tips.

– De nya skattereglerna löser en knut för många företagare. Tidigare har man hamnat i en bättre skattesituation om man sålt externt än till någon i familjen. Men de finns fortfarande aspekter som gör att man kan hamna i kläm, säger Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton.

Krav för lägre beskattning

De nya reglerna för generationsskifte hos fåmansbolag innebär att skatten vid försäljning till anhörig blir desamma som vid extern försäljning. Konkret betyder det att säljaren har möjlighet att lägga vinsten från försäljningen i ett passivt så kallat trädabolag. Efter fem års karens kan vinsten plockas ut till 25 procents skatt.
Men för att omfattas av reglerna behöver generationsskiftet möta vissa krav.

– Man måste samordna skiftet av bolaget: både överlämningen av verksamheten till nästa generation, och försäljningen av aktier. Det behöver tajmas för att man ska komma in i karensen där man sedan får 25 procents beskattning, förklarar Catrin Åkerlund.

Det finns ett antal förutsättningar som behöver uppfyllas:

  • Bolaget ska vara minst fem år gammalt, det ska ha bedrivit verksamhet minst fem av de senaste sju åren.
  • Aktierna ska överlåtas efter 30 juni 2019.
  • De tidigare ägarna behöver lämna bolagets verksamhet.

Varning för misstolkningar

Eftersom regelverket är så nytt är det inte helt säkert hur vissa situationer kommer att tolkas av Skatteverket. Ett exempel är om en del av aktierna har överlåtits innan 30 juni 2019, men merparten överlåts efter de nya reglerna trädde i kraft. Då ligger det nära till hands att anta att det är de nya skattereglerna som gäller. Men det är inte säkert, varnar Catrin Åkerlund.

– Vi vet ännu inte hur Skatteverket kommer att se på detta, säger hon.

Att ägare blir kvar som operativa i bolaget är en annan fälla som är lätt att gå i. Karensen börjar inte räknas förrän ägarna har lämnat företaget helt.

– Stannar ägaren kvar efter att man har skiftat aktierna och ansvaret, då fördröjer man tiden innan pengarna kan tas ut till 25 procents skatt. Det tror jag inte att alla har koll på, säger Catrin Åkerlund.

Stort utdelningsutrymme ett alternativ

En annan sak man bör ta med i beräkningen är huruvida man faktiskt behöver förhålla sig till de nya reglerna. Beskattningen av generationsskifte utgår från att den som säljer vill ha betalt för sina aktier. Väljer man istället att överlåta aktierna utan ersättning till nästa generation, så utgår heller ingen skatt.

– Det är ganska personligt hur man ser på sitt ägande, säger Helena von der Esch, affärsrådgivare på Grant Thornton som hjälper företag vid generationsskiften. En del vill skänka företaget, men ibland har företagaren inte råd att ge bort sitt ägande. Och ibland vill de som tar över känna att de gör en insats och köper sitt ägande. Det är viktigt att diskutera detta tidigt i processen.

Det kan också finnas möjlighet att ta ut en stor summa från bolaget i form av utdelning. Om företaget har haft många anställda kan detta vara fallet.

– Kan man ta ut en stor utdelning till 20 procent skatt har man redan en bra skattesituation, och behöver kanske inte använda sig av de nya reglerna, konstaterar Catrin Åkerlund.

Diskutera ägandet ofta

Helena von der Esch råder företagare att diskutera ägarfrågan regelbundet, om inte varje år så i alla fall vart tredje. För alla företag kommer att behöva genomgå ett ägarskifte någon dag.

– Man bör med jämna rum fråga sig: Vad är vår långsiktiga ägarvision? Hur länge orkar jag jobba? Ska vi sälja inom eller utanför familjen?

Det är bra att i ganska tidig ålder börja fundera på vad som är ens nästa steg i livet, tycker Helena von der Esch.

– Vad vill jag åstadkomma som företagare? Och hur långt tid vill jag för det andra jag vill göra efteråt? Bland mina kunder finns både väldigt seniora företagare och yngre ägare som resonerar kring vad de vill med sina liv, säger Helena von der Esch.

Förbered skiftet fem år i förväg

Kommer man fram till att det är fem år eller kortare kvar tills man vill kliva av firman är det dags att skaffa rådgivning. Det gäller att skaffa kunskap om vad som behöver planeras, både skattemässigt och organisationsmässigt.

– Ska vi sälja externt behöver vi förbereda så att vi får rätt värde. Företaget behöver frigöras från entreprenören i tid, för hon eller han är ofta en stor del av värdet.

Ska skiftet ske inom familjen kanske det finns individer som behöver fortbildas, förberedas och praktisera i företaget – om de ska vara operativa.

– Jag jobbar med många familjer som utbildas i styrelsearbete, riskbedömningar och investeringsbedömningar. De lär sig det strategiska ägararbete som bedrivs i styrelsen. Då är det utmärkt om man har en lite längre tidshorisont att arbeta med, säger Helena von der Esch.

Viktigt ta hjälp

Både Helena von der Esch och Catrin Åkerlund råder starkt att man tar hjälp vid ett ägarskifte. Det gäller att hitta inte bara en skattelösning, utan också en organisationslösning.

– Man måste veta vad det är man vill på sikt. Hur ska vi organisera oss? Vilka ska äga, vilka ska inte äga och vilka roller ska alla ha?

Att ta stöd är också viktigt för att kunna diskutera tuffa frågor. Vid ett generationsskifte har man inte bara en professionell relation att ta hänsyn till, man har en familjerelation också. En fråga som kan vara nödvändig att diskutera med ägaren är hur mycket pengar han eller hon kommer att behöva efter skiftet.

– Då är det skönt att ha någon annan med sig som kan ta det, säger Helena von der Esch.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.