Lisa Bjerre / 19.06.2018

Många företagare slarvar med pensionen – är du en av dem?

Procountor logo

Driver du eget företag, men har dålig koll på pensionen? Då är du inte ensam.

– De är många som inte har en aning om hur pensionen påverkas när man startar eget. Jag träffar småföretagare som aldrig kan sluta jobba för att de har en väldigt låg pension, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Min pension.

Kristina.kamp1

Kristina Kamp, Pensionsekonom, Min pension. 

Vad är det då som händer när man slutar vara anställd? Den viktigaste skillnaden är att tjänstepensionen försvinner. Och det är en ganska stor del av din framtida pension, konstaterar Kristina Kamp.

Pensionen består av tre delar: den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat sparande om man har ett sådant. Den allmänna pensionen är en del av de sociala avgifterna, och utgör 18,5 procent av lönen upp till ett tak som motsvarar en månadslön på drygt 42.000 kronor. Dessa pengar går alltså rakt in till din framtida pension. Efter att taket har nåtts görs inga fler insättningar till den allmänna pensionen.

Tjänstepensionen å andra sidan får de flesta anställda via sin arbetsgivare: den ingår i kollektivavtalen. Ofta ligger inbetalningarna på omkring 5 procent av lönen.

Om man har en normallön (under 40.000 kronor i månaden) står tjänstepensionen för 25-30 procent av den framtida pensionen. Och det är alltså den biten av pensionskakan som försvinner när man blir företagare – om man inte betalar in pengarna själv.

– Pensionsavsättningarna ska finnas med i affärsplanen innan du startar företag, råder Kristina Kamp. Kan du inte sätta av en eller ett par tusenlappar i månaden till din framtida pension, då är frågan om affärsplanen håller.

Höginkomsttagare kan förlora halva pensionen

Tjänar man mer än taket för den allmänna pensionen så kompenseras detta i kollektivavtalen av att arbetsgivaren gör extra inbetalningar till tjänstepensionen. Tjänar du som företagare mer än detta gränsbelopp, är det alltså extra mycket som försvinner när du går från anställd till att driva eget – och som du behöver kompensera för.

– Har du en bra lön kan det annars vara halva pensionen som försvinner, konstaterar Kristina Kamp.

En annan fälla som många företagare går i är att maximera avdragen i företaget för att betala lägre skatt. Men när lönen och skatten minskar krymper också avsättningarna till den allmänna pensionen.

– Man måste förstå sambanden mellan deklaration och pension. Ju lägre inkomst du deklarerar, desto lägre pension får du, säger Kristina Kamp.

För företagare med sämre lönsamhet kan lönen bli så låg att det egentligen inte motsvarar en heltidstjänst. Det är inte ovanligt att företagare tjänar så lite att det egentligen innebär en deltidstjänst, erfar Kristina Kamp.

– Det är också vanligt att man inte ger sig själv löneförhöjningar. Och om man höjer lönen kanske man missar att göra motsvarande höjningar av pensionsavsättningarna. Om du jobbar i tio år och har samma intäkter varje år blir du frånåkt ganska snabbt. Du måste öka sparandet i takt med löneutvecklingen varje år för att hänga med.

Stor okunskap bland ofrivilliga företagare

En utveckling som oroar Kristina Kamp är att allt fler individer pressas att starta företag för att få uppdrag, trots att de egentligen hellre skulle vilja vara anställda. Kristina Kamp kallar det för ofrivilliga f-skattesedlar. I denna grupp finns det många som inte fullt ut förstår skillnaden mellan att vara anställd och driva eget företag, menar hon.

– Här tycker jag att uppdragsgivarna har ett ansvar för att berätta att dessa personer inte får någon pension från dem, utan måste betala in det själva.

Men även om man själv sätter av pengar i en tjänstepension så saknas vissa förmåner. En anställd kan få premiebefrielse vid sjukdom eller föräldraledighet. Något motsvarande finns inte automatiskt för företagare, vilket gör att en sjukdomsperiod kan gräva hål den framtida pensionen.

– Man måste vara medveten om att det är ett ganska stort kliv att bli företagare, säger Kristina Kamp. Det är mycket besvärligare som småföretagare att tänka på pensionen än det är för anställda. Man måste verkligen göra sin hemläxa.

Men allt är inte mörkt – det finns fördelar med att vara egenföretagare. En av de största är att man inte behöver sluta jobba vid pensionen, utan kan avveckla verksamheten när man själv väljer.

– Som företagare gillar man ofta det man gör. Då kan man avveckla i långsam takt och jobba lite mindre. Och kanske också, om det går riktigt bra, avyttra sin firma när man går i pension. Det är en pensionsförsäkring som heter duga, säger Kristina Kamp.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.