Lisa Bjerre / 13.01.2020

Resultatanalys – 5 sätt att lösa problem med rätt nyckeltal

Är du redovisningskonsult och vill bli en bättre rådgivare? Då har du stor nytta av att skaffa koll på resultatanalys.

”För många företagare är resultaträkningen och balansräkningen mest en massa siffror på ett papper. Med hjälp av rätt nyckeltal kan du göra det enklare att förstå. Och du kan hitta nya sätt att lösa problem på, som du inte tänkt på innan”, säger redovisningsexperten Peter Berg.

Här tipsar han om fem nyckeltal som redovisningskonsulter bör ha koll på – för att bättre stötta sina företagskunder.

1 Vinst i förhållande till eget kapital

Är vinstmarginalen i firman låg? Då är den första åtgärden ofta att försöka höja omsättningen eller sänka kostnaderna, så att vinsten ökar. Men det är inte alltid rätt att attackera resultatet, det kan också vara idé att trimma balansräkningen.

”Det som kan vara mest intressant är att ställa resultatet i förhållande till eget kapital. Hur förränta sig de pengar som jag har i bolaget?” säger Peter Berg.

Företagaren bör få bättre avkastning i företaget än hon hade fått på banken, för att kompensera för risken.

”Eget kapital kan vara onödigt stort, men det pratar man sällan om. Kan du sänka ditt eget kapital och ändå göra lika mycket vinst, då ökar vinsten i förhållande till eget kapital”, konstaterar Peter Berg.

2 Vinst i förhållande till de totala tillgångarna

Ett annat intressant mått är hur stor vinsten är i förhållande till tillgångarna. Det finns ofta varulager, kundfordringar, kassa och bank – en tillgångsmassa som bör förräntas. Därför är vinsten i förhållande till de totala tillgångarna ett viktigt nyckeltal att titta på.

”Om man har en låg avkastning på tillgångarna är det en varningssignal”, säger Peter Berg.

Ett sätt att lösa detta är att titta på ett annat nyckeltal:

3 Omsättningshastighet varulager

För ett företag som säljer varor är omsättningshastigheten på varulager ett intressant nyckeltal. Det kostar pengar att köpa in varor, du betalar frakt och avgifter. Men det kostar också pengar att lagra osålda varor. Dessutom binder du pengar med ett stort lager.

”Köper du småduttar blir det dyrare än att köpa hem allt på en gång. Men det finns en gräns där man binder för mycket pengar i varulagret. Kan du få ner varulagret och ändå sälja ungefär lika mycket, då har du en högre vinst i förhållande till tillgångarna.”

Det är bra att titta på hur många gånger om året företagets varulager omsätts. Om företaget omsätter hela lagret en gång om året har man bundit väldigt mycket pengar i varulager, och risken ökar för inkuranta varor. Finns det banklån blir det dyrt att finansiera ett sådant lager.

”Gör allt du kan för att höja omsättningshastigheten i lagret, då blir även resultatet högre”, råder Peter Berg.

4 Lönernas andel av kostnaderna

I tjänsteföretag är lönerna en viktig post i resultaträkningen. Om de står för en hög andel av kostnaderna är företaget känsligt för lönehöjningar. Lönernas andel av kostnaderna är ett viktigt mått vid uppköp av tjänsteföretag, exempelvis redovisningsbyråer.

Man tittar också på personalkostnaderna i procent av omsättningen.

”Är procentsatsen lön i förhållande till omsättning hög verkar inte byrån så effektiv. Med en låg procentsats lyckas byrån omsätta mer pengar till lägre kostnad, och får alltså ut mer av sin personal”, säger Peter Berg.

Ett annat mått att granska för tjänsteföretag är omsättningen per anställd. Där bör man jämföra med andra företag i samma bransch.

5 Kundfordringar i procent av omsättningen

Höga kundfordringar innebär ökad risk, och gör att företaget binder onödigt mycket pengar i kapital. Dessutom ökar risken för kundförluster.

Ett viktigt nyckeltal är därför kundfordringar i procent av omsättningen. Men för att få en djupare analys rekommenderar Peter Berg att man räknar ut hur lång den verkliga kredittiden är.

Ett exempel: Kundfordringarna är 9 procent av omsättningen. Ett år har 365 dagar. 9 procent av 365 är 42 dagar. Alltså är kapitalet i genomsnitt bundet i 42 dagar.

Om företaget har en kredittid på 30 dagar på sina fakturor, men kredittiden i verkligheten ligger på 42 dagar – då är det läge att göra något åt saken.

”Hur ser era påminnelserutiner ut? Tar ni ut dröjsmålsränta? Många företag vill inte stöta sig med sina kunder och skickar knappt ut påminnelser. Men självklart ska ni göra det – för det gör deras andra leverantörer. Har de ont om pengar betalar företagen de leverantörer som de vet har hårdast rutiner vid förseningar. Där ska ni vara!”

Genom att skärpa rutinerna vid utebliven betalning kan man sänka den genomsnittliga tiden för kundfordringar.

Men det är också viktigt att se över den dolda krediten: tiden som går från leverans till fakturering.

”När brukar ni fakturera? Samma dag, samma vecka, samma månad som du levererar? Den dolda kredittiden är kanske den viktigaste av allihop. Dessutom riskerar man att tappa bort fakturaunderlag om man ligger för länge på det”, säger Peter Berg.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.