Home » ROT- och RUT-avdrag – svar på 5 vanliga frågor

ROT- och RUT-avdrag – svar på 5 vanliga frågor

ROT och RUT-avdrag

Vad behöver jag veta om ROT- och RUT-avdrag? Hur räknar jag ROT/RUT avdragets storlek? Hur skickar jag en ROT/RUT faktura? Dessa vanliga frågor får även vi av företagare som säljer tjänster som ger rätt till ROT- eller RUT -avdrag. I den här artikeln berättar vi det väsentliga om ROT- och RUT avdraget.

Vad är ROT- och RUT-avdrag?

En privatperson som köper sk. ROT-tjänster till sitt hushåll kan få högst 30% av arbetskostnaden i rotavdrag, skattereduktion är upp till 50 000 kr / år / person. En person som köper sk. RUT-tjänster kan få högst 50% av arbetskostnaden, skattereduktionen är högst upp till 75 000 kr per person och år. Denna skattereduktion kallas för ROT- eller RUT -avdrag, sammanlagt kan en person få 75 000 kronor i ROT och RUT per år. Rotavdraget är dock högst 50 000 kronor per år. Företag som säljer sk. ROT/RUT -tjänster beaktar kundens rätt till avdraget på sin faktura som han eller hon skickar till kunden, och ansöker således om ROT- eller RUT avdrag åt köparen. Företaget ansöker sedan tillbakabetalning från skatteverket för den avdragbara summan.

ROT- eller RUT avdraget räknas från arbetskostnaden, d.v.s. som tjänsteleverantör kan du ge ROT -avdrag eller RUT avdrag endast för arbetskostnaden, men inte för material-, leverans- eller transportkostnader.

Vem har rätt till ROT- och RUT-avdrag?

Grundprincipen är att köparen måste äga fastigheten eller lägenheten och själv vara bosatt i den för att få utnyttja avdraget. Gäller även fritidshus. Andra kriterier som köparen måste uppfylla är att han eller hon är över 18 år, är bosatt i Sverige, betalar skatt i Sverige för minst 90% av inkomsterna, betalar själv för arbetet och får inte vara en närstående till säljaren.

Köparen får inte redan ha utnyttjat hela sin årliga avdragbara summa på max 50 000 kr. Du kan be köparen visa upp ett intyg på hur mycket preliminär rot- och rutavdrag köparen har utnyttjat under det pågående året, vilket han eller hon enkelt får från skatterverkets e-tjänst. På skatteverkets sidor hittar du mer information om vem som har rätt till ROT avdrag och RUT avdrag.

Vad räknas som ROT- och RUT arbete?

Som tjänsteleverantör måste du uppfylla kraven för F-skatt och veta om arbetet är sk. Rot- eller Rutarbete. ROT -arbete kommer från termerna Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och avser arbete som är: bygg, el, glas och plåt, gräv- och markarbete, murning och sotning, målning och tapetsering, rengöring och underhåll, VVS – värme, ventilation och sanitet, reparation och underhåll. RUT -arbete kommer från Rengöring, Underhåll och Tvätt och avser arbete som är: barnpassning, data- och IT-tjänster, flyttjänster, kläd- och textilvård, personlig hjälp&omsorg, reparation av vitvaror, snöskottning, städning, trädgårdsarbete.

ROT- och RUT avdragets storlek?

Rot -avdraget får vara max 30 % av arbetskostnaden och uppgå till max 50 000 kr / år / person.

Rut -avdraget får vara max 50 % av arbetskostnaden och uppgå till max: 75 000 kr/år/person.

En person får utnyttja Rot- och Rut -avdrag tillsammans max 75 000 kr per person per år. (Enbart ROT-avdrag får nyttjas max 50 000 kr).

Rot- eller Rut avdras från arbetssumman inkl. moms.

Vad ska finnas med på en ROT- eller RUT faktura?

Utöver de allmänna reglerna för vad som ska framgå på fakturan måste köparens personbeteckning, tidsperiod för arbetets utförande samt platsen där arbetet utfördes vara med på fakturan. Vid ROT-arbete ska också fastighetsbeteckningen eller en bostadsrättsförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer, framgå. Arbetets art och omfattning samt ROT- eller RUT -avdragets storlek måste framgå tydligt på fakturan. Ett bra faktureringsprogram räknar Rot- och Rut avdraget enkelt och automatiskt för dig.

Procountor Fakturering och skicka RUT -faktura

Så här skickar du ROT eller RUT faktura med Procountor Fakturering

Den här artikeln baserar sig på skatteverkets almänna regler för ROT- och RUT- avdraget. På skatteverkets sidor hittar du den senast uppdaterade informationen om ämnet.