Lisa Bjerre / 03.11.2021

Så förändrar AI ekonomifunktionen

Artificiell intelligens är på väg att förändra företagens ekonomiarbete för gott. Enkla uppgifter automatiseras, och beslutsstödet förbättras. För företag betyder det smidigare processer – och hjälp till bättre lönsamhet.

Arbetsuppgifter automatiseras

Automatisering, förenkling och tidsbesparing. Det är några av effekterna när företag går över till digital redovisning. AI automatiserar snabbt rutinuppgifter, och icke värdeskapande arbete som kontering utförs automatiskt av systemet. Människans roll i bokföringsarbetet blir istället att stämma av och kontrollera att allt är rätt.

Men trots fördelarna med digitaliseringen finns det farhågor, kanske framför allt hos anställda som är rädda för att förlora jobbet.

– Man kan inte utesluta att det blir nedskärningar på ekonomiavdelningar, säger Magnus Lodefalk vid Örebro universitet, som driver ett forskningsprojekt om hur AI påverkar framtidens arbetsmarknad.

– Men det kan också komma till nya typer av arbetsuppgifter. Kanske kan man med hjälp av tekniken förutse och hitta kunder. Det kan bli mer kontakt med presumtiva kunder, och arbete med att se till att befintliga kunder får rätt erbjudanden.

AI skapar nya jobb – inte arbetslöshet

I debatten hörs ofta påståendet att AI kommer att skapa massarbetslöshet i samhället, när allt fler arbetsuppgifter kan utföras av datorer och robotar. Men ett sådant scenario tror inte Magnus Lodefalk på.

– Visst kan automatiseringen innebära en omställning för de individer som behöver byta yrke eller uppgradera sina kunskaper. Den förändringen kan vara svårare för vissa än för andra, exempelvis om man är nära pension. Men att Sverige skulle införa medborgarpeng och att alla skulle bli sysslolösa, det har jag svårt att tänka mig.

Jonas Waidringer, forskare och chef för Centrum för digitalisering vid Högskolan i Borås, delar den åsikten.

– Tittar man på tidigare revolutioner inom industrin eller jordbruket har antalet arbetstillfällen knappast minskat. Teknikskiftet gör det möjligt att erbjuda nya tjänster, och nya yrkesroller uppstår, säger han.

Redovisningsbyrån behöver tänka om

För de företag som stöttar ekonomifunktionen, som redovisningsbyråer, innebär förändringen att man behöver tänka om kring vilken tjänst bolaget säljer.

– Om du idag sitter på ditt kontor och utför ganska enkla arbetsuppgifter på papper, då bör du nog ta dig en funderare. Det jobbet kan digitaliseras och mycket kan utföras automatiskt av datorerna, säger Magnus Lodefalk.

Jonas Waidringer råder redovisningsbyråer att skaffa en tydlig bild av vad företagets affär är. Om affären är att gå igenom fakturor, klassificera dem och bokföra – då finns det redan programvara som kan ersätta det arbete som företaget gör.

– Då är det bättre att ni automatiserar arbetet, fokuserar på kundbearbetning och tar in fler kunder.

Satsa på rådgivning

När tid frigörs kan redovisningskonsulter istället fokusera på att ge kunderna kvalificerad rådgivning. På samma sätt kan även ekonomiavdelningens medarbetare agera som en kvalificerad resurs gentemot resten av företaget. Ett digitalt redovisningssystem kan med hjälp av AI-teknik ta fram beslutsunderlag som stöttar i det jobbet.

Men även om AI kan se mönster och skapar beslutsunderlag, är det människorna som måste fatta besluten.

– Ju mer som står på spel, desto viktigare att det finns en människa med som kan bedöma det hela, säger Magnus Lodefalk.

För en redovisningskonsult innebär detta arbetssätt mer kontakt med kunderna, och kräver att man kan lyssna in och förstå dem.

– Det ställer krav på social kompetens och kvalificerad kunskap. Men behöver också vara anpassningsbar, kunna vidareutbilda sig och ha en god grundutbildning, säger Magnus Lodefalk.

För vissa faller sig det nya arbetssättet naturligt, för andra blir det en utmaning. Trivs man inte med ett utåtriktat arbete kan ett alternativ vara att bli duktig på analys.

– Vad man gör på jobbet kommer generellt sett i många yrkeskategorier att bli mer kvalificerat i framtiden. Förmodligen kommer det att handla mer om beslutsfattande och relationer än det gör idag.

Det här blogginlägget uppdaterades den 3 november 2021.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.