Lisa Bjerre / 31.07.2018

Så lyckas byggkonsulten Johan Bemacce växa snabbt: Samarbete och struktur

Procountor logo

På ett och ett halvt år har byggkonsulterna DRIV Projekt vuxit till fem personer – och har Sveriges största fastighetsbolag bland kunderna. – Vi skulle kunna sysselsätta fler, men jag väntar hellre på rätt person än att bara rekrytera, säger grundaren Johan Bemacce.

johan-bemacce-1

Johan Bemacce, DRIV Projekt

Han är bara 33 år gammal, men redan grundare till ett snabbväxande bolag med fastighetsjättar som Vasakronan, Klövern, Kungsleden och Castellum bland kunderna. På frågan om varför det går så bra för DRIV Projekt svarar Johan Bemacce att de är ett ungt och drivet gäng – de är alltid tillgängliga, och bra på att få saker gjorda.

– Det handlar i slutänden om att leverera resultat. Vi har aldrig hamnat i ett läge där vi inte har kunnat leverera. Känner någon av oss att vi inte har tid att leverera tar vi hjälp av varandra, säger Johan Bemacce.

Att arbeta som ett lag, istället för att alla ska vara ensamma stjärnor, tror Johan Bemacce är en viktig framgångsfaktor. DRIV Projekt jobbar som konsulter med framför allt projektledning av byggprojekt, en sektor där det traditionellt är mycket soloprestation berättar han. Men som chef arbetar Johan Bemacce för att de anställda istället ska samarbeta och se sig som ett lag, och han ser till att det alltid minst två personer engagerade i varje projekt.

– Då finns det någon som kan ta vid om en person blir sjuk eller inte är tillgänglig av någon annan anledning. Det är annars ett riskmoment för fastighetsägarna, att behöva förlita sig till en enda person.

Konsultfabrik med tydlig modell

En annan viktig sak hos DRIV Projekt är att varje projektledare inte arbetar utifrån sin egen metodik – istället har de en tydlig modell som konsulterna ska följa för att leverera det fastighetsägarna förväntar sig.

– Vi ser det mer som en fabrik, och har tagit fram en struktur som det är lätt att sätta sig in i när man kommer ny. Man jobbar metodiskt från a till ö för att på så sätt skapa struktur och ordning och reda i det man gör, berättar Johan Bemacce.

En faktor som har gjort DRIV Projekt ännu mer effektiva är att de har digitaliserat sin ekonomihantering. När Johan Bemacce först startade bolaget skrev han ut alla fakturor manuellt och postade. Idag sköts både bokföring och fakturering digitalt, och mycket av arbetet kan göras i programmets mobilapp.

– Vi är fem anställda, och jag lägger ner mindre tid på faktureringen nu än jag gjorde när jag var ensam. Det är otroligt smidigt – jag får inga pappersfakturor, behöver inte sprätta några kuvert, och jag kan välja att betala alla fakturor på en gång. Och eftersom systemet är kopplat till banken kan jag se mitt kontosaldo direkt.

Kunder trycker på för digital hantering

DRIV Projekt har varit testpiloter för Procountor Finagos digitala bokföringssystem sedan starten, och Johan Bemacce berättar att det var en del barnsjukdomar i början när programmet var nylanserat i Sverige.

– Men nu är det ett väldigt självgående system. Vi är intresserade av att göra ett bra resultat, och det gäller också ekonomin. För mig är det viktigt att kunna skära bort onödiga kostnader och effektivisera bolaget, säger Johan Bemacce.

Även kvittohanteringen har blivit betydligt enklare med den digitala bokföringen.

– Våra anställda tar en bild på kvittot med sin mobiltelefon och tankar upp det i systemet. Sedan kan jag godkänna det i mobilen. Vi behöver inte hålla på som förr med att häfta ihop kvittot med ett blankt A4 och lägga det i en pärm. För min del gör det också att jag hela tiden får information om hur vi ligger till i kostnader. Man får väldigt bra koll, säger Johan Bemacce.

Att digitalisera fakturahanteringen har inte bara varit en fördel internt – det har också varit ett krav från beställarnas sida. De flesta fastighetsägare kräver digitala fakturor idag, berättar Johan Bemacce.

– Jag tror att det är en tidsfråga innan alla stora beställare kräver digitala fakturor, det är så utvecklingen ser ut, konstaterar han.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.