Lisa Bjerre / 10.12.2019

VAT-nummer och värnskatt viktiga skattenyheter 2020

Reglerna kring VAT-nummer skärps – och värnskatten sänks. Det är två av de viktigaste skattenyheterna 2020.

VAT-kontroll blir krav

EU-reglerna kring VAT-nummer blir hårdare nästa år. Tidigare har VAT-nummer varit ett sätt för företag att kontrollera köpare i andra EU-länder. Nu blir kontrollen ett absolut krav.

”Du behöver kontrollera VAT-numret hos köparen varje gång du levererar egentligen”, säger Lena Westfahl, skattejurist med inriktning mot moms på Grant Thornton.

Kontrollen görs mot EUs register VIES, som kan nås direkt på nätet eller via Skatteverkets hemsida.

Vad kan då hända om man missar att kontrollera?
”Tänk dig att du säljer till ett bolag i Danmark, som har avyttrat ett dotterbolag men glömt att ange sitt nya VAT-nummer till dig. Då innebär det att det VAT-nummer de angett inte är momsregistrerat längre”, säger Lena Westfahl.

Hon förutspår att det snart kommer att utvecklas funktioner i systemen så att robotar kör kundernas VAT-nummer vid varje order. Men tills det händer behöver alla företag som säljer inom EU skaffa rutiner så att kontrollen görs.

Värnskatten slopas – marginalskatten sjunker

När värnskatten infördes 1995 var den tänkt som en tillfällig skatt. Efter 25 år slopas den vid årsskiftet.

Det innebär att personer inkomst över 703.000 kronor, motsvarande en månadslön på 61.000 kronor, slipper de sista 5 procentens skatt. Syftet med sänkningen är att jämna ut skillnaderna i marginalskatt mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare.

När en skatt ska sänkas vill man gärna skjuta inkomster till andra sidan årsskiftet. För arbetstagare kan detta vara möjligt vid bonusutbetalningar. Det räcker dock inte att arbetsgivaren helt enkelt flyttar utbetalningen till efter årsskiftet.

”För att få den lägre skatten krävs att avtalet tillåter att bonusen görs tillgänglig först nästa år. Så steg ett är att kontrollera avtalet, innan utbetalningen eventuellt skjuts upp”, säger Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.