Home » Bokföringsprogram » Egenskaper

Procountor Financials egenskaper

Procountor möjliggör mångsidiga lösningar för bokföring online. Läs mer om Procountor Financials egenskaper.

En flexibel lösning på nätet

Läs mer om bokföringsprogrammets egenskaper, Procountor kan implementeras snabbt och är enkelt att använda.

Programmet fungerar via internet

 • Använd programmet oberoende av tid och plats
 • Enkelt att börja använda
 • Inga installationer, programinstallationer eller dyra servrar behövs
 • Uppdateringar och underhåll ingår i tjänsten

Handbok online och kostnadsfri kundservice

 • Programmet omfattas av en heltäckande digital handbok
 • Kostnadsfri kundservice via e-post och telefon

Användaradministration

 • Obegränsat antal användare
 • Mångsidig behörighetsadministration
 • Möjlighet till användning i flera företag

Heltäckande datasäkerhet

 • Fungerar som en internetbank
 • Lösenordet byts ut för varje session
 • Krypterade datatrafikförbindelser
 • Automatiska säkerhetskopior

Mångsidiga funktioner

Faktureringsprogram och kundreskontra

 • Enkelt att skapa och skicka kundfakturor
 • Handläggning av kundorder
 • Kundreskontra och betalningspåminnelser
 • Kund- och produktregister samt CRM

Leverantörsfakturor och leveantörreskontra

 • Mottagning av skannade filer
 • E-fakturering
 • Handläggning och granskning av leverantörsfakturor
 • Leverantörreskontra och betalning
 • Leverantörsregister

Kostnad- och resefakturor

 • Enkelt att skapa kostnad- och resefakturor
 • Produktregister för kostnad- och resefakturor
 • Attestering och cirkulation av fakturor
 • Betalning av kostnad- och resefakturor

Betalningar och andra bankförbindelser

 • Inrikesbetalningar och expressöverföringar
 • Valutabetalningar
 • SEPA-betalningar
 • Hämtning och handläggning av kontoutdrag
 • Hämtning och handläggning av referensbetalningar

Register

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Personregister
 • Produktregister

Bokföring

 • Bokföring bakom samtliga verifikat
 • Automatiska bokningar
 • Bokföringsrapporter

Rapportering och uppföljning

 • Bokföringsrapporter och budget
 • Rapporter för intern redovisning
 • Uppföljningsrapporter för inköp, försäljning osv.

Momsrapportering

 • Skapa momsdeklaration
 • Skapa periodisk sammanställning

Elektroniskt arkiv

 • Omfattande sökfunktioner
 • Elektronisk arkivering av samtliga verifikat
 • Möjlighet till bifogade filer

Inläsning av material från andra program

 • Inläsning av register
 • Inläsning av fakturor
 • Inläsning av bokförings- och budgetuppgifter
 • Färdigt fastställda överföringsfiler

Mångsidiga tilläggstjänster

Skanning av leverantörsfakturor

 • Automatisk handläggning av fakturor
 • Mottagning av leverantörsfakturor i pappersformat på postboxadress
 • Mottagning av PDF-fakturor för e-postskanning
 • Identifiering av produkt- och radinformation
 • Bild på faktura i PDF-format

Avtalsfakturering

 • Bokföring av avtal för kunder
 • Fastställande av avtalsperioder, produkter osv.
 • Skapande av fakturor utifrån avtal

Mer information om avtalsfakturering.

Mer information om funktionerna

Procountor-programmet innehåller många funktioner, vilka kan skräddarsys så att de passar kunden bäst. Detta möjliggör mångsidiga lösningar för en automatisk, digital bokföring.